Přejít k obsahu


ZKUŠENOSTI S FUNGOVÁNÍM TRANSFERU KNOW-HOW NA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITĚ V PLZNI

Citace:
ŠÍP, J., PODOLA, J. ZKUŠENOSTI S FUNGOVÁNÍM TRANSFERU KNOW-HOW NA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITĚ V PLZNI. In Sborník příspěvků z odborného sympozia Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. Liberec: VÚTS, 2010. s. 65-69. ISBN: 978-80-87184-10-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technology transfer experince at the University of West Bohemia
Rok vydání: 2010
Místo konání: Liberec
Název zdroje: VÚTS
Autoři: Mgr. Jaroslav Šíp , JUDr. Bc. Jan Podola Ph.D.
Abstrakt CZ: Transfer technologií, jako výstup výzkumné, vývojové a tvůrčí činnosti vysokých škol, je nezbytným předpokladem pro fungování znalostní ekonomiky, která v současné době nabývá na významu. Proto je třeba klást důraz na skutečnost, aby národní legislativa i právní akty Evropských společenství respektovaly základní zásady vyjádřené řadou mezinárodních smluv z oblasti práva duševního vlastnictví. Tím dojde k vytvoření rozumných pravidel umožňujících jednotlivým subjektům podle těchto pravidel se chovat a nastavit svoje vnitřní podmínky tak, aby i z jejich pohledu byly splněny podmínky pro zaměstnance, podílející se na uskutečňování výzkumu a vývoje. Problematika článku byla řešena v rámci projektu Vzdělávání akademických a vědeckých pracovníků v oblasti přípravy a řízení projektů financovaných z evropských zdrojů, CZ.1.07/2.3.00/09.0091, který je zaměřen na vzdělávání pracovníků vysokých škol, tak aby projekty byly řešeny mimo jiné s ohledem na další aplikaci jejich výstupů.
Abstrakt EN: Technology transfer, as an outcome of research, development and other creative activities of universities, is necessary starting point for proper function of knowledge economy, with is growing importance. Therefore is important to stress the fact, that both national and European Community legislation have to follow basic rules expressed in a number of international treatises on intellectual property rights. Thus, reasonable rules would be created, which allow participating bodies to follow and set their internal rules in such way, that specific conditions for R&D personnel would be taken into account. The topic of this article was subject of project Education of academic and scientific staff in the field of proposing and managing EU financed projects, no: CZ.1.07/2.3.00/09.0091, focused on educating university personnel so that the projects are directed towards the desired applied usage of their outcomes.
Klíčová slova

Zpět

Patička