Přejít k obsahu


Lokalizace průmyslových investic

Citace:
DUCHEK, V. Lokalizace průmyslových investic. 2011.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Location for industrial investment
Rok vydání: 2011
Autoři: Doc. Ing. Vladimír Duchek Ph.D.
Abstrakt CZ: Referát přináší informace o přípravě a realizaci průmyslových zón v plzeňském regionu. Srovnáním výsledků různých projektů v souvislosti s regionální hospodářskou strategií poukazuje na ovlivnění průmyslových investic vnějším právním a ekonomickým prostředím. Na skladě zkušeností úspěšné spolupráce veřejného a soukromého sektoru zobecňuje poznatky použitelné pro technologické projektanty, v oblasti návrhů situování investic, generelů podniků a vnějšího dopravního připojení. Navrhování generelu průmyslové zóny je pojednáno v širších vazbách s místní legislativou, územním plánováním a sociálními souvislostmi.
Abstrakt EN: This paper brings information about preparing and realization industrial zones in Plzeň region. It showes influence of external law and economic seting on industrial investments. This influence is described by the way of comparing of results difrent industrial zones projects. Base on experience succesfull public private partnership is generalized knowledge for technology planers, in general plant layouts, localization of industrial investments and material handling general plan. Designing of industrial zones is described on wider conections with local legislation, territorial plan and socilal kontext.
Klíčová slova

Zpět

Patička