Přejít k obsahu


Working Europeans

Citace:
PAŘÍZKOVÁ, A. Working Europeans. In (Post)transformational migration : inequalities, welfare state, and horizontal mobility. Frankfurt am Main : Peter Lang GmbH, 2011, s. 59-76. ISBN: 978-3-631-61756-4
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Working Europeans
Rok vydání: 2011
Místo konání: Frankfurt am Main
Název zdroje: Peter Lang GmbH
Autoři: Mgr. Alena Pařízková
Abstrakt CZ: Pracovní migranti vždy opouštějí své domovy s určitými očekáváními a cíly, jejichž naplnění chtějí v cizině dosáhnout. Tato očekávání jsou silně ovlivněna ekonomickou a politickou situací v zemi původu a v cílové destinaci. Text se s pomocí antropologického výzkumu zaměřuje na motivy a strategie současných pracovních migrantů z České republiky. Pro tyto jedince jsou momentálně nejatraktivnějšími cílovými zeměmi Velká Británie a Irsko. Tyto dva státy otevřely své pracovní trhy pro občany nově přistoupivších zemí do Evropské unie v květnu 2004. Výzkum současných migrujících ukazuje, že ti své začínají více orientovat na sebe-realizaci než na úsporu peněz. Jejich největším motivem pro pobyt v cizině se stává zlepšení jazykových schopností. Na druhou stranu ekonomické motivy stále přetrvávají. Dalším vlivným faktorem je současná příznivá politická situace, která také podporuje migrující v zaměření na seberealizaci. Mezi migrujícími existují dvě hlavní strategie vstupu ? využití sociálních sítí a využití pracovních agentur.
Abstrakt EN: Labour migrants always leave their home country with some expectations or goals which they want to achieve in the destination country. Their expectations are strongly influenced by the economic and political situations of both countries. This paper is based on anthropological research and focuses on the motives and strategies of current labour migrants from the Czech Republic. The most attractive countries for such migrants are the United Kingdom and Ireland. These two countries opened their labour markets in May 2004 when the Czech Republic entered the EU. The research on current migrants shows that they look abroad more for self-realization than for saving money, and the desire to improve language skills plays the greatest role. Yet economic motives persist. The other main factor is the present favourable political situation, which also acts to motivate migrants to look for self-fulfilment. Among migrants there exist two main strategies of entrance?the use of social networks and the use of labour agencies.
Klíčová slova

Zpět

Patička