Přejít k obsahu


Selected topics of textile and material science

Citace:
KŘEMENÁKOVÁ, D., RAJESH, M., MILITKÝ, J., ŠESTÁK, J. Selected topics of textile and material science. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011, 404 s. ISBN: 978-80-261-0062-1
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Selected topics of textile and material science
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Dr. Ing. Dana Křemenáková , Dr. Ing. Misra Rajesh , Prof. Ing. Jiří Militký CSc. , Prof. Ing. Jaroslav Šesták DrSc.
Abstrakt CZ: Vybrané kapitoly z textilního a materiálového inženýrství a nauky o struktuře textilních systémů zahrnující modelování, popis vláken a jejich textilního uspořádání včetně strukturních mechanických tepelných a elektrických vlastností. Zahrnuje i kapitoly o technologické přípravě.
Abstrakt EN: Selected chapters in textile and material engineering including the science of associated structures, modeling descriptions of figers and their shapes, components analysis in blended yarns, mecanical thermal and electrical properties includes chapters on woollen fabrics.
Klíčová slova

Zpět

Patička