Přejít k obsahu


Experience with development of industrial zones

Citace:
BOZDĚCH, J., DUCHEK, V. Experience with development of industrial zones. In Quaere 2012 : recenzovaný sborník příspěvků z interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012. s. 567-574. ISBN: 978-80-905243-0-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Experience with development of industrial zones
Rok vydání: 2012
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: MAGNANIMITAS
Autoři: Ing. Jan Bozděch , Doc. Ing. Vladimír Duchek Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tento příspěvek představuje realizaci průmyslové zóny v plzeňském regionu. Budování průmyslové zóny jako municipální investice v první fázi projektu přineslo diverzifikaci hospodářského potenciálu. Úspěšná realizace průmyslové zóny umožnila v druhé fázi spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Teprve diverzifikace hospodářského potenciálu umožnila v třetí fázi revidovat hospodářskou strategii a posilovat vědecko výzkumné kapacity. Vytváření a realizace průmyslové zóny je pojednáno v širších vazbách s místní legislativou, uzemním plánováním a sociálními souvislostmi.
Abstrakt EN: This paper presents the implementation of an industrial zone in Plzeň region. Building industrial zones as a municipal investment in the first phase of the project has brought economic diversification potential. Successful implementation of an industrial zone in the second stage, allowing public-private partnerships. Only allow diversification of economic potential in the third stage of economic strategy to revise and strengthen scientific research capacity. Creation and implementation of industrial zones is discussed in a broader ties with local legislation, regional planning and social context.
Klíčová slova

Zpět

Patička