Přejít k obsahu


Some aspects of composite inorganic polysialates

Citace:
ŠESTÁK, J., FOLLER, B. Some aspects of composite inorganic polysialates. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2012, roč. 108, č. 2, s. 511-517. ISSN: 1388-6150
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Some aspects of composite inorganic polysialates
Rok vydání: 2012
Autoři: Prof. Ing. Jaroslav Šesták DrSc., dr. h. c. , Ing. Bronislav Foller Ph.D.
Abstrakt CZ: Současný stav polyaluminosialátů je revidován v termínech anorganických „mérů“ což představuje vliv složení, stupně zasíťování, kiv modifikujících atomů a roli nemůstkových kyslíků. Polymerační kondensace je srovnávána s vitrifikací skel během chlazení jejich tavenin. Náhrada Si za P je diskutovaná stejně jako analogická precipitace amorfních opálů. Vývoj systémů geopolymérů a biopolymerů je analyzován vzhledem k jejich použitelnosti v rámci širšího pohledu na makromolekulární chemii. Více než 100 současných citací je uvedeni včetně názvů. Speciálně je zmíněna metoda pultruze a příprava kompostů plněných vlákny.
Abstrakt EN: The state-of-art of polyaluminosialates is reviewed in terms of inorganic <mers> showing the composition, degree of netting, function of modifying atoms and the role of non-bridging oxygen as well as hydroxyl groups (biocompatibility). The polymeric condensation is compared with the vitrification of glasses upon cooling. The replacement of Si by P is discussed as well as the analogous precipitation process of amorphous hydrous silica (opal). Progress of geopolymers and biopolymers usefulness is shown within the framework of generalized world of macromolecules screening hundred contemporary citations. Pultrusion technology is presented, capable to produce composite geopolymers reinforced by basalt fibres staying suitable for mechanical applications.
Klíčová slova

Zpět

Patička