Přejít k obsahu


Rationale and Fallacy of Thermoanalytical Kinetic patterns: how we model subject matter

Citace:
ŠESTÁK, J. Rationale and Fallacy of Thermoanalytical Kinetic patterns: how we model subject matter. Journal of thermal analysis and calorimetry, 2012, roč. 110, č. 1, s. 5-16. ISSN: 1388-6150
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Rationale and Fallacy of Thermoanalytical Kinetic patterns: how we model subject matter
Rok vydání: 2012
Autoři: Prof. Ing. Jaroslav Šesták DrSc., dr. h. c.
Abstrakt CZ: Tradice modelování je revidovaná v historickém pohledu od řeckého Platona (pravoúhlá symetrie) k současnému Penrosovi (pětičetná symetrie). Je zdůrazněna aplikace pohledu matematické metamorfosy na neizotermní kinetiku reakcí v pevném stavu, které využívají modely založené na zjednodušeném geometrickém popisu. Tato geometrie je pak analyzovaná v rámci symetrickém a asymetrickém schématu. Vlastnosti mezifázových oblastí jsou určeny jako rozhodující a aplikace fraktální geometrie jako výstižná vykazující kinetické modely s neintegrálními konstantami. Typické chyby jsou poukázány v rámci špatné interpretace dat a manipulace výsledků pomoci matematické manévrovatelnosti. Korekce na teplotní gradienty a setrvačnost u DTA měření je indikovaná. Uvedeno 115 citací včetně názvů.
Abstrakt EN: Modeling tradition is reviewed within its historical maturity from Plato (hexagonal) do Penrose (pentagonal symmetry). Metaphors in nonisothermal kinetics achieved a wide application mostly employing models derived by means of undemanding isothermal descriptions. Geometrical basis of such modeling is revised and discussed in terms of symmetrical and asymmetrical (pentagonal) schemes. The properties of interface (reaction separating line) are found decisive in all cases of heterogeneous kinetics. Application of fractal geometry is accredited and associated formal kinetic models based on nonintegral power exponents are acknowledged. Typical erroneous beliefs are dealt with showing common kinetic misinterpretation of measured data and associated mathematical manipulability of kinetic equations. The correction of a measured DTA peak is mentioned assuming the effects of heat inertia and temperature gradients. Itemized 115 citations with titles.
Klíčová slova

Zpět

Patička