Přejít k obsahu


Čchekchowa kukčengčchi = Czechoslovakia and Czech Republic in World Politics

Citace:
CABADA, L., CABADOVÁ WAISOVÁ, Š. Čchekchowa kukčengčchi = Czechoslovakia and Czech Republic in World Politics. 1. vyd. Soul : HU INE, 2013, 307 s. ISBN: 978-89-7464-878-7
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: kor
Anglický název: Czechoslovakia and Czech Republic in World Politics
Rok vydání: 2013
Místo konání: Soul
Název zdroje: HU INE
Autoři: Doc. PhDr. Ladislav Cabada Ph.D. , Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová Ph.D.
Abstrakt CZ: Analytická monografie je věnována problematice začlenění Československa a České republiky do mezinárodního systému v různch etapách jeho vývoje. První část knihy reflektuje historické etapy - Versailleský systém, Druhou světovou válku, bipolární systé Studené války. Ve druhé části knihy jsou pak s využitím analytických nástrojů analýzy zahraniční politiky reflektovány proměny české zahraniční politiky po roce 1989 s důrazem na nastolování agendy, klíčová témata a zásadní aktéry.
Abstrakt EN: Analytical book stresses the issues related with the position of Czechoslovakiana and Czech Republic in world politics and international system in different periods of their development. The first part of the book reflects the historical periods - Versailles system, the World War Ii, the biploar system during the Cold War. In the second part of the book the methodological instruments of foreign policy analysis are used and applied. We stress and reflect the foreign policy transformation after 1989, agenda setting, key issues and key actors forming the Czech foreign policy in broader frame of European and World politics.
Klíčová slova

Zpět

Patička