Přejít k obsahu


Optimalizace pracovišť a pracovních podmínek v souladu s výkonností pracovníka

Citace:
BOZDĚCH, J., FULEMOVÁ, J., DUCHEK, V., DOSTÁLOVÁ, B. Optimalizace pracovišť a pracovních podmínek v souladu s výkonností pracovníka. In MMK 2013 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 3292 - 3298. ISBN: 978-80-87952-00-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Optimization of workplaces and working conditions in accordance with worker performance
Rok vydání: 2013
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Magnanimitas
Autoři: Ing. et Ing. Jan Bozděch , Ing. Jaroslava Fulemová , Doc. Ing. Vladimír Duchek Ph.D. , Ing. Barbora Dostálová
Abstrakt CZ: Průmyslové podniky navazují kontakty s akademickou oblastí s cílem získat kvalitně připravené odborníky v různých oborech. To je velmi důležité pro rozvoj každého podniku. Kontakty jsou také navazovány formou určitých částečných úvazků nebo spolupráce na projektech. Tento příspěvek představuje projekt aplikace metody REFA na pracovištích ve strojírenské výrobní společnosti. Hlavní procesy jsou tvořeny ruční i strojní montáží. Cílem byla optimalizace pracovišť s ohledem na výkonnost pracovníka. V první části je uveden problém, který byl řešen a ve druhé části je uvedeno technickoekonomické hodnocení.
Abstrakt EN: Industrial companies establish contacts with the academic area, when they want to prepare for their processes experts in various fields. It is very important for the development of each company. Contacts have some form of part-time work or cooperation on projects too. This paper presents a project application of the REFA methodology on workplaces in the engineering manufacturing company. The main processes are formed by hand and machine assembly. The aim was to optimize workplaces with regard to the performance of the worker. The first section introduces dealt with problem, the second part presents technical and economic evaluation.
Klíčová slova

Zpět

Patička