Přejít k obsahu


Heat inertia and temperature gradient in the treatment of DTA peaks. Existing on every occasion of real measurements but until now omitted.

Citace:
ŠESTÁK, J., HOLBA, P. Heat inertia and temperature gradient in the treatment of DTA peaks. Existing on every occasion of real measurements but until now omitted.. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2013, roč. 113, č. 3, s. 1633-1643. ISSN: 1388-6150
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Heat inertia and temperature gradient in the treatment of DTA peaks. Existing on every occasion of real measurements but until now omitted.
Rok vydání: 2013
Autoři: Prof. Ing. Jaroslav Šesták DrSc., dr. h. c. , Ing. Pavel Holba CSc.
Abstrakt CZ: Je ukázán historický vývoj metod a jejich teoretických základů v oblasti měření diferenční termické analýzy (DTA). Měřená diference delta T není přímo úměrná rychlosti studovaného procesu d alpha/dt ale zahrnuje efekt tepelné inerce úměrný druhé derivaci. Tento efekt byl poukázán už v pracech Voldové (1949), Borchardt a Daniels (1957) a studován autory už v roce 1976. Na příkladu DTA měření s obdélníkovým impulsem je ukázána nezbytnost této korekce, která by však měla být další korekcí vztaženou na teplotní gradienty. V článku je uvedeno 150 referencí s názvy.
Abstrakt EN: Historical development of methods and theoretical basis of differential thermal analysis (DTA) are outlined. The measured difference Delta T is not directly proportional to the rate of the process (d alpha/dt) but includes also the effect of heat inertia proportional to the slope d Delta T/dt as it was derived and incorporated into DTA equation by Vold (Anal Chem 21:683-688, 1949), Borchardt and Daniels (J Am Chem Soc 79:41-46, 1957), and suggested to be corrected in the authors' previous papers (1976). DTA experiments with rectangular pulses realized by micro-heater inside the sample show that the correction of DTA signal employing calculated heat inertia term of the DTA equation is reliable but not yet fully sufficient. It was a reason to derive a more complete DTA equation including a term expressing the changes in the temperature field inside the sample during process.. Itemized 150 references with titles.
Klíčová slova

Zpět

Patička