Přejít k obsahu


Background of fiber optics

Citace:
ŠESTÁK, J., MILITKÝ, J. Background of fiber optics. In Selected properties of functional materials. Kanina : OPS, 2013, s. 45-54. ISBN: 978-80-87269-28-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Background of fiber optics
Rok vydání: 2013
Místo konání: Kanina
Název zdroje: OPS
Autoři: Prof. Ing. Jaroslav Šesták DrSc., dr. h. c. , Jiří Militký
Abstrakt CZ: Optika vláken a její využití v komunikaci je založena na fyzice přenosu světla v jednodimenzionálních vláknech. Je popsán historický vznik a vývoj vláknové technologie, její geometrická funkčnost a zahrnuje i materiálové složení pro polymerní materiálovou fyziku.
Abstrakt EN: Fiber optics communication is based on the physics of light propagation in a glassy one- dimensional medium of fibers. It covers development history, geometrical function of fiber optics and involves material basis of polymer optic physics.
Klíčová slova

Zpět

Patička