Přejít k obsahu


Projektování manipulace s materiálem

Citace:
DUCHEK, V. Projektování manipulace s materiálem. 1. vyd. Plzeň : Smartmotion s.r.o., 2013, ISBN: 978-80-87539-27-9
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Designing material handling
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Smartmotion s.r.o.
Autoři: Doc. Ing. Vladimír Duchek Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem kurzu projektování manipulace s materiálem je seznámit posluchače s manipulačními zařízeními a naučit je projektovat manipulační systémy v návaznosti na technologický projekt. Kurz se věnuje problematice výstavby manipulačních systémů v technických ale i právních a ekonomických souvislostech. Absolvent kurzu musí zvládat nejen obecně platné metodiky, ale chápat řešení konkrétních úkolu i v netechnických souvislostech, které představují významné limity pro technickou kreativní práci inženýra. Součástí kurzu jsou i aktuální kapitoly, věnující pozornost environmentálním aspektům projektování, zejména manipulaci s odpady.
Abstrakt EN: The goal of the course Designing material handling is to acquaint students with the handling devices and teach them to design handling systems in relation to the technological project. The course deals with the issue of material handling systems construction in technical as well as legal and economic context. Students must cope not only with generally valid methodologies, but to understand and deal with specific tasks in non-technical contexts that represent significant technical limits for the creative work of the engineer. The course also includes current chapter devoted attention to environmental aspects of the design, particularly the handling of waste.
Klíčová slova

Zpět

Patička