Přejít k obsahu


Heat Transfer and Phase Transition in DTA Experiments

Citace:
HOLBA, P., ŠESTÁK, J., SEDMIHUBSKÝ, D. Heat Transfer and Phase Transition in DTA Experiments. In Thermal Analysis of Micro, Nano- and Non-Crystalline Materials: Transformation, Crystalization, Kinetics and Thermodynamics. Londýn : Springer, 2013, s. 99-133. ISBN: 978-90-481-3149-5
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Heat Transfer and Phase Transition in DTA Experiments
Rok vydání: 2013
Místo konání: Londýn
Název zdroje: Springer
Autoři: Ing. Pavel Holba CSc. , Prof. Ing. Jaroslav Šesták DrSc., dr. h. c. , David Sedmihubský
Abstrakt CZ: Historie termických metod, specielní DTA, je shrnuta s důrazem na studium termálních vlastností materiálů. DTA rovnice a její otestování obdélníkovými tepelnými pulzy je specifikováno. Je popsána distribuce tepelných gradientů v cylindrickém vzorku včetně zahrnutí vlivu přeměny prvního druhu a kontinuálního a diskontinuálního modelování. Vliv teplotní modulace při vzrůstu teploty je objasněn spolu s vytvořením revidované DTA rovnice.
Abstrakt EN: History of thermal methods including DTA is outlined pro study thermal behavior of materials. DTA equation and its testing by rectangular heat pulses are revealed. Distribution of temperature fields inside the cylindrical sample is investigated and further applied for inherent processes of the first order. Continuous and discontinuous models are presented. The case of temperature modulation is analyzed and a revised DTA equation derived.
Klíčová slova

Zpět

Patička