Přejít k obsahu


Crystallization of Metallic Micro-, Nano-, and Non-Crystalline Alloys

Citace:
ILLEKOVÁ, E., ŠESTÁK, J. Crystallization of Metallic Micro-, Nano-, and Non-Crystalline Alloys. In Thermal Analysis of Micro, Nano- and Non-Crystalline Materials: Transformation, Crystalization, Kinetics and Thermodynamics. Londýn : Springer, 2013, s. 257-289. ISBN: 978-90-481-3149-5
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Crystallization of Metallic Micro-, Nano-, and Non-Crystalline Alloys
Rok vydání: 2013
Místo konání: Londýn
Název zdroje: Springer
Autoři: Emília Illeková , Prof. Ing. Jaroslav Šesták DrSc., dr. h. c.
Abstrakt CZ: Je ukázána problematika přípravy a studia kovových skel, popsána teorie krystalizace v širší charakteristice a přehledu, jsou zde zpracováni zjednodušené modely popisu krystalizace, prezentována detailní analýza nukleačně-růstového módu, a speciálně zpracován nový typ nanokrystalických (finemet) skelných materiálů.
Abstrakt EN: The problematic of preparation and research of metallic glasses is shown, the glass crystallization is treated in a generalized reviewing, simplified models are analyzed, peculiarities of nucleation-growth kinetics revealed and special cases of noncrystalline (finemets) materials discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička