Přejít k obsahu


Jihoafrická republika

Citace:
PIKNEROVÁ, L. Jihoafrická republika. In Nové mocnosti globálního Jihu. Čína, Indie, Brazílie, Jihoafrická republika a Indonésie v mezinárodním systému. Praha : Dokořán, 2014, s. 123-146. ISBN: 978-80-7363-679-1
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Republic of South Africa
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: Dokořán
Autoři: PhDr. Linda Piknerová Ph.D.
Abstrakt CZ: JIhoafrická republika bývá řazena mezi regionální mocnosti již od druhé světové války, kdy se JAR stala nejvýkonější ekonomikou v celé Africe. Po pádu apartheidního režimu si toto výlučné postavení udržela a i nadále ji patří výlučné postavení v rámci kontinentu. Její zahraničně-politické aktivity jsou rámovány konceptem africké renesance. Hlavní oblastí jejího zájmu je podpora jiných, méně rozvinutých, afrických zemí, kam směřuje nejvíce jihoafrických rozvjových prostředků. Vedle toho pak JAR usiluje o navázání bližší spolupráce s dalšími zeměmi Jihu, zejména pak Brazílií a Indií.
Abstrakt EN: Republic of South Africa has been classified as regional power since the end of second world war when South Africa has become the biggest economy in Africa. After the fall of apartheid regime, South Africa has stayed the most powerful economy in the region. Its foreign policy activities are framed by the African renaissance concept which means that South Africa aspires to help less developed African countries to develop itself. This target should be fulfilled by the development assistance. Besides mentioned development cooperation, South Africa aims to cooperate with selected countries of global South, especially Brazil and India.
Klíčová slova

Zpět

Patička