Přejít k obsahu


Acoustic composite laminates with unidirectional fiber reinforcement by novel pultrusion drawing

Citace:
FOLLER, B., HOLUB, M., ŠESTÁK, J. Acoustic composite laminates with unidirectional fiber reinforcement by novel pultrusion drawing. In Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. Dordrecht: Springer, 2014. s. 703-707. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1388-6150
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Acoustic composite laminates with unidirectional fiber reinforcement by novel pultrusion drawing
Rok vydání: 2014
Místo konání: Dordrecht
Název zdroje: Springer
Autoři: Bronislav Foller , Michal Holub , Prof. Ing. Jaroslav Šesták DrSc., dr. h. c.
Abstrakt CZ: Tři tipy kompozitu připravené pultruzní technikou byly testovány pro akustickou vhodnost při možné produkci vibrační destiček. Teplotní pultruze je nová technika pro přípravu polyesterových matric s výplní skelných vláken. Byly měřeny mechanické vlastnosti (Youngův modul) a skelná transformace a srovnávána s vibračním odposlechem.
Abstrakt EN: Three types of composites prepared by special pultrusion technology are tested for acoustic suitability as designed for industrial production of vibrating rods. Thermosetting pultrusion as a novel technique is introduced in more details. Isophtalic polyester matrix (Ashland S 599) reinforced by glass roving (OCV) discharged optimum results providing best listening tests in accordance with the dynamic mechanical analysis measurements of relative bend factor (Young’s modulus) and glass transformation temperature (Tg) as well as with the transverse vibrational frequencies and the sound attenuation in impact tests.
Klíčová slova

Zpět

Patička