Přejít k obsahu


Is the original Kissinger equation obsolete today: not obsolete the entire non-isothermal kinetics?

Citace:
ŠESTÁK, J. Is the original Kissinger equation obsolete today: not obsolete the entire non-isothermal kinetics?. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2014, roč. 117, č. 1, s. 3-7. ISSN: 1388-6150
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Is the original Kissinger equation obsolete today: not obsolete the entire non-isothermal kinetics?
Rok vydání: 2014
Autoři: Prof. Ing. Jaroslav Šesták DrSc., dr. h. c.
Abstrakt CZ: Fyzikální význam aktivační energie je analyzován s ohledem na neizoterní kinetiku. Teplotní inertce a rychlost reakce jsou vyhodnocovány s ohledem na teplotu vzorku a jeho okolí. Vliv rovnovážného pozadí na kinetiku se ukazuje důležitý pro vyhodnocování zejména u krystalizace skel ale nevyhovující pro krystalizaci tavenin při chladnutí. Nearheniovské tipy kinetiky jsou srovnány pro bezmodelový popis v případě logistických funkcí.
Abstrakt EN: Physical meaning of activation energy is analyzed from the viewpoint of non-isothermal kinetic evaluation. The term of heat inertia, meaning the degree of slowness with which the temperature of a body approaches that of its surroundings, is examined, and its impact on activation energy determination is discussed, which is particularly functional for a DTA peak kinetic appraisal. Impact of a process equilibrium background on kinetics is recollected as specifically important for Kissinger kinetic evaluation distinguishing competent case of glass cold crystallization on heating but unsuitable for melt crystallization on cooling without introducing additional thermodynamic terms. Parallel to non-Arrhenian kind of kinetics, an analogous model-free description is advocated accentuating a generalized approach by logistic functions.
Klíčová slova

Zpět

Patička