Přejít k obsahu


Zwischen Angst und Beschwörung. Josef Winklers Todesbilder

Citace:
PFEIFEROVÁ, D. Zwischen Angst und Beschwörung. Josef Winklers Todesbilder. In Die Entsetzungen des Josef Winkler. Wien : Sonderzahl Verlag, 2014, s. 104-119. ISBN: 978-3-85449-415-7
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: ger
Anglický název: Between Fear and Conjuration. Josef Winkler‘s Mehaphors of Death
Rok vydání: 2014
Místo konání: Wien
Název zdroje: Sonderzahl Verlag
Autoři: Doc. PaedDr. Dana Pfeiferová Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato studie zobrazuje vývoj metaforiky a motiviky smrti, které se prolínají tvorbou Josefa Winklera. Nejdříve jsou zprostředkovány z pozice ublíženého chlapce, poté rozhněvaného mladého muže a nakonec z pozice kronikáře. Jazyková dikce se mění od expresivního a blasfemického vzývání smrti v Korutanské trilogii přes dokumentární styl pohřebních rituálů v Domře a v Až nastane čas až k sebeironii v Mrtvole, oplakávající vlastní rodinu, která se promítá i do názvu knihy. Pokud autor pojímá své téma existenciálně, považuje psaní o smrti za psaní proti ní. Jeho přístup pak připomíná Canettiho programatický boj se smrtí a stává se tak jejím kontrastem.
Abstrakt EN: This study is analyzing the development of the imagery and motifs of death with regard to the complete work of the author Josef Winkler. At first the mentioned imagery and motifs are mediated through the character of an offend young boy, followed by the character of an angry young man and in the end through the character of a chronicler. The diction of the language changes from the expressive and blasphemous invocation of death in the Carinthian Trilogy to the portrayal of funeral rituals in a documentary way (for example in Domra and When the time comes). Another change in the diction of the language can be find in his book Corps, stalking the family, where we contains elements of self-mockery. If the author regards the topics of his work as existential, the writings becomes in this moment a way of writing against the death. Winklers method reminds us of Canetti´s programmatic fight against the death and therefore it becomes its counterpoint.
Klíčová slova

Zpět

Patička