Přejít k obsahu


From recording balances to thermogravimetric instruments and back

Citace:
CZARNECKI, J., ŠESTÁK, J. From recording balances to thermogravimetric instruments and back. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2015, roč. 120, č. 1, s. 157-166. ISSN: 1388-6150
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: From recording balances to thermogravimetric instruments and back
Rok vydání: 2015
Autoři: Jerry Czarnecki , Prof. Ing. Jaroslav Šesták DrSc., dr. h. c.
Abstrakt CZ: Zdroje nepřesností v termogravimetrii (TG) a jejich minimalizace jsou uvedeny zejména s hledem na buoyancy (nadnášení) a dalších tlaků na vzorek pod režimem proudění plynů. Vliv rychlosti ohřevu na TG záznam je detailně analyzován stejně jako posty zahrnuté pod CRTA metody měření. Poměr hodnot stupně přeměny při TG, CRTA a stupňovitém měření je diskutován.
Abstrakt EN: Brief history of evolution of thermogravimetry (TG) and of recording balances (RB) is provided. The recent emergence of new applications of TG instruments: catalysis, reactive analytical TG, making or modifying materials (high-temperature gas–solid reactions, chemical vapor deposition and infiltration, carburization, nitridation), is addressed to attention of researchers and TG manufacturers. Procedures enabling TG in demanding environments: vacuum, corrosive gases or contaminating fumes and/or condensable vapors, are discussed. New business opportunities for TG manufacturers, postulating making available flexible, research-oriented TG instruments, are balanced with suggested organizational changes in the thermoanalytical community that would ease the manufacturers’ burden of advanced application problems. The history of RB and TG is presented as a background for the desired improvements in instrumentation.
Klíčová slova

Zpět

Patička