Přejít k obsahu


Ženy v egyptské revoluci

Citace:
JEDLIČKOVÁ, K. Ženy v egyptské revoluci. Nový Orient, 2015, roč. 70, č. 2, s. 9-16. ISSN: 0029-5302
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Women in Egyptian Revolution
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. Klára Jedličková
Abstrakt CZ: Článek se zabývá otázkou ženy, její role v rámci Revoluce 25. Ledna roku 2011. Na základě terénního výzkumu realizovaného v Káhiře v průběhu ledna a února roku 2014 se autorka snaží zodpovědět několik zásadních otázek, které se k tématu váží. Proč ženy participovaly na revoluci? Byly jejich cíle a požadavky srovnatelné s obecnými cíli revoluci, či specifické, vycházející z genderové příslušnosti? Jakou formu měla jejich účast? Jaký je jejich retrospektivní pohled na revoluční a porevoluční události? Článek je rozdělen do tematických kapitol, v rámci kterých jsou prezentovány výsledky analýzy hloubkových rozhovorů, doplněné přímými citacemi respondentek. Na základě výzkumu bylo vyhodnoceno, že primární motivací žen pro jejich účast na revoluci bylo především jejich občanské a národní cítění. Požadavky vyplývající z genderové příslušnosti byly spíše marginalitou v rámci zkoumané skupiny. Prezentovány jsou také další zajímavé koncepty vztahující se k dané problematice.
Abstrakt EN: This article is concerned with the topic of Egyptian women and their role as participants in the January 25th Revolution. The author of this text sets out to answer a number of basic questions which are embedded within the theme. These questions include: Why did women participate in the revolution? What about their demands; were they identical to the general goals of the revolution or were they specifically associated with gender identity? In what ways did they participate? On reflection, how would they evaluate the revolution and subsequent developments? The answers presented in this article proceed from the qualitative research undertaken in Cairo during January and February, 2014. The results reveal that the main and most important demands and pre-revolutionary motives associated with the revolution relate to the identity of the citizens and Egyptians. But the identity of women and the demands stemming from this were, largely, of marginal significance.
Klíčová slova

Zpět

Patička