Přejít k obsahu


Přestupkové právo v novém

Citace:
BENEŠOVÁ, E. Přestupkové právo v novém. Daňová a hospodářská kartotéka, 2015, roč. 23, č. 22, s. 26-29. ISSN: 1210-6739
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. Eva Benešová LL.M.
Abstrakt CZ: Od 1.10.2015 platí nová pravidla a instituty přestupkového řízení. Článek zachycuje zásadní věcné změny a porovná je s úpravou dosavadní. Čtenář se tak dozví na několika stranách o nové výši pokut v blokovém a příkazním řízení, o prodloužení doby k projednání přestupku, o rozšíření možností užití institutu omezujících opatření společně s výčtem přestupků, za které lze omezující opatření uložit, o nových pravidlech u mladistvých, o nových skutkových podstatách přestupkového zákona či o zcela nové evidenci přestupků ve správě Rejstříku trestů. Na závěr se čtenáři dostává vysvětlení, která pravidla jsou závazná již od 1.10.2015 a která vstoupí v účinnost později.
Klíčová slova

Zpět

Patička