Přejít k obsahu


Diamantová demokracie

Citace:
PIKNEROVÁ, L. Diamantová demokracie. Nový Orient, 2013, roč. 68, č. 2, s. 2-6. ISSN: 0029-5302
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Diamond Democracy
Rok vydání: 2013
Autoři: PhDr. Linda Piknerová Ph.D.
Abstrakt CZ: Předkládaný text se věnuje problematice politického systému Botswany v jeho širší historické perspektivě. Text zachycuje hlavní charakteristiky politického systému a snaží se nabídnout analýzu každodenní politické reality. Za tímto účelem je text rozdělen do tří částí. První se věnuje popisu historických okolností vzniku a fungování Bečuánska během období protektorátu. Druhá pojednává o každodenní politické realitě, do jejíž povahy se výrazně promítá obrovské přírodní bohatství, kterým země disponuje a konečně třetí část nabízí perspektivy dalšího vývoje této africké demokracie.
Abstrakt EN: This text deals with the issue of the political system of Botswana in the wider historical context. The paper seeks to describe the main features of Botswanan democracy and attempts to provide an analysis of the political reality in Botswana. The text is divided into three basic parts. The first section provides a discussion on the historical circumstances, identifying the main features of Bechuanaland during the period of colonial rule and focusing on the particular local conditions. The second section focuses on the contemporary political reality, influenced as it is by the presence of rich natural resources. The final section deals with the limitations of the political system and its future prospects.
Klíčová slova

Zpět

Patička