Přejít k obsahu


Isogeometric analysis for turbulent flow

Citace:
BASTL, B., BRANDNER, M., EGERMAIER, J., TURNEROVÁ, E., MICHÁLKOVÁ, K. Isogeometric analysis for turbulent flow. Mathematics and Computers in Simulation, 2018, roč. 145, č. březen 2018, s. 3-17. ISSN: 0378-4754
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Isogeometric analysis for turbulent flow
Rok vydání: 2018
Autoři: Doc. Ing. Bohumír Bastl Ph.D. , Doc. Ing. Marek Brandner Ph.D. , Ing. Jiří Egermaier Ph.D. , Ing. Eva Turnerová , Ing. Kristýna Michálková ,
Abstrakt CZ: Článek je věnován popisu simulace vazkého nestlačitelného proudění založené na řešení RANS rovnic s různými k-omega modely. Isogeometrická analýza je použita pro diskretizaci založené na Galerkinově metodě. Hlavním cílem použití isogeometrické analýzy je geometrická přesnost nezávisle na použité diskretizaci a zároveň vyhnutí se časově náročnému generování výpočetní sítě. Pro proudění s vyšším Reynoldsovým číslem je použita SUPG stabilizace k-omega rovnic. Řešení jsou srovnána se standardní úlohou - turbulentního proudění přes zpětný schod.
Abstrakt EN: The article is devoted to the simulation of viscous incompressible turbulent fluid flow based on solving the Reynolds averaged Navier–Stokes (RANS) equations with different k−omega models. The isogeometrical approach is used for the discretization based on the Galerkin method. Primary goal of using isogeometric analysis is to be always geometrically exact, independent of the discretization, and to avoid a time-consuming generation of meshes of computational domains. For higher Reynolds numbers, we use stabilization SUPG technique in equations for k and omega. The solutions are compared with the standard benchmark example of turbulent flow over a backward facing step.
Klíčová slova

Zpět

Patička