Přejít k obsahu


Fenomén afrického pirátství. Hledání odpovědi afrických aktérů

Citace:
PIKNEROVÁ, L. Fenomén afrického pirátství. Hledání odpovědi afrických aktérů. Obrana a strategie, 2016, roč. 16, č. 2, s. 43-62. ISSN: 1802-7199
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: African Piracy. From the perspective of African Actors
Rok vydání: 2016
Autoři: PhDr. Linda Piknerová Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem příspěvku je analýza fenoménu afrického pirátství od počátku 90. let do současnosti. Text se zamýšlí nad tím, jakým způsobem se mění geografické působení pirátů a rovněž usiluje o popis klíčových charakteristik afrického pirátství a zjištění rozdílů mezi útoky v oblastech Afrického rohu a Guinejského zálivu. Nadto se snaží představit klíčové aktivity jednotlivých aktérů v boji proti pirátství, kam můžeme zařadit Africkou unii a regionální africké organizace.
Abstrakt EN: The main goal of the article is an analysis of Africa piracy since the beginning of 90´s until nowadays.The article aims to describe the main areas of piracy attacks and the second goal is a description of the main features of African piracy and finding the crucial differences between activities taking place in the Horn of Africa and the Gulf of Guinea. Moreover the article aims to introduce particular activities of selected actors involved in anti-piracy policies, such an African Union or regional African organizations.
Klíčová slova

Zpět

Patička