Přejít k obsahu


Stanovení aktivačních markerů CD25 a CD69 lymfocytů kultivovaných v přítomnosti fibroblastů nebo mezenchymových kmenových buněk.

Citace:
PILÁTOVÁ, E., KRAUSOVÁ, M., VLAS, T., BRANDTLOVÁ, Š., ŠIMNOVÁ, Z., SPITZBART, P., CIMICKÁ, J., ONDŘÍČKOVÁ, B., ZIMOVÁ, M., ZBOŘILOVÁ, E. Stanovení aktivačních markerů CD25 a CD69 lymfocytů kultivovaných v přítomnosti fibroblastů nebo mezenchymových kmenových buněk.. In Alergie Supplementum 1. Plzeň: Svaz českých alergologů a klinických imunologů, 2016. s. 91. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1212-3536
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Determination of the activation markers CD25 and CD69 of lypmhocytes, cultured in the presence of fibrobalsts or mesenchymal stem cels.
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Svaz českých alergologů a klinických imunologů
Autoři: Eliška Pilátová , Magdaléna Krausová , Ing. Tomáš Vlas , Šárka Brandtlová , Zuzana Šimnová , Patrik Spitzbart , Jana Cimická , Barbora Ondříčková , Markéta Zimová , Eliška Zbořilová
Abstrakt CZ: Mezenchymální kmenové buňky (MSC) a fibroblasty jsou multipotentní nehemopoetické progenitorové buňky stromálního původu, které lze izolovat z kostní dřeně i řady dalších tkání (tuková tkáň, pupečníková krev). MSC a fibroblasty jsou schopny reagovat s buňkami vrozené i získané imunity a navazovat tak modulaci některých funkcí imunitního systému. Mezenchymové kmenové buňky a fibroblasty mají společné imunomodulační vlastnosti. Vliv těchto buněk může za určitých podmínek suprimovat imunitní reakci. Toho lze využít pro terapii autoimunitních chorob a při transplantací.
Abstrakt EN: Mesenchymal stem cells (MSC) and fibroblasts are multipotent non-hemopoietic progenitor cells of the stromal origin, which can be isolated from the bone marrow and number of other tissues (e.g. adipose tissue, umbilical cord blood). MSC and fibroblasts are able to react with the cells of the innate and acquired immunity and induce thereby modulation of certain functions of the immune system. They have immunomodulatory properties and under certain conditions may suppress the immune response, which can be used for the therapy of autoimmune diseases and during the transplantation.
Klíčová slova

Zpět

Patička