Přejít k obsahu


Soudní vymáhání pohledávek - žaloba nebo insolvence?

Citace:
KURZ, P. Soudní vymáhání pohledávek - žaloba nebo insolvence?. In Trendy v podnikání 2016. Recenzovaný sborník příspěvků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. ISBN: 978-80-261-0648-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Judicial enforcement of claims – action or insolvency?
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Patrik Kurz
Abstrakt CZ: Každá společnost má své dlužníky i věřitele. Existence podnikatelů závisí na placení dluhů. Každého se tak týká vymáhání pohledávek. Otázkou však je: jak vymoci svůj nárok? Obecně soudní cestou lze vymáhat pohledávky v rámci žaloby na zaplacení nebo prostřednictvím insolvenčního řízení. Zde je na místě posoudit administrativní náročnost, požadavky na odbornost a finanční náklady související s těmito druhy vymáhání pohledávek. Primárním účelem je vždy maximalizace uspokojení dluhu. Z pohledu podnikatele, je v případě, že naplňuje znaky úpadku, nejlepší insolvence. Insolvence je “formou” soudního vymáhání pohledávek prostřednictvím „hromadné žaloby na zaplacení“. Dohled zde vykonává jak soud a insolvenční správce, tak i věřitelé.
Abstrakt EN: Every business has its borrowers and lenders. The existence of entrepreneurs depend on paying debts. Each thus enforcing his claims. The question is: how to enforce its claim? Enforcement of the claim can action in civil proceeding or insolvency. It is necessary to assess administrative complexity, the need for expertise and financial costs. At the same time target to maximum reimbursement of debt. From these perspectives is the best for business insolvency. Insolvency is a “Form” court proceedings. Supervision is performed by the court, the bankruptcy trustee, creditors. Yields of insolvency are higher than.
Klíčová slova

Zpět

Patička