Přejít k obsahu


Sociální integrace Arabů v současných Teplicích

Citace:
KOSTKOVÁ, P., KRAMÁREKOVÁ, V., JIRÁČKOVA, K. Sociální integrace Arabů v současných Teplicích. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2017, roč. 9, č. 3, s. 55-72. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Social integration of Arabs in the contemporary city of Teplice
Rok vydání: 2017
Autoři: Pavla Kostková , Mgr. Veronika Kramáreková , Klára Jiráčkova
Abstrakt CZ: Cílem této studie bylo zjistit do jaké míry je úspěšná integrace arabských imigrantů v současných Teplicích. Práce se zaměřuje na čtyři klíčové oblasti, které jsou prioritou vlády České republiky – tedy užívání českého jazyka, ekonomická soběstačnost, orientace ve společnosti a zejména vztahy s hostitelskou komunitou. Článek taktéž představuje názory náhodně vybraných českých obyvatel Teplic na Araby dlouhodobě zde žijící, ale také na lázeňské hosty z arabských zemí. Výzkum kvalitativní povahy byl prováděn především výzkumnou technikou polostrukturovaných rozhovorů.
Abstrakt EN: The main aim of this study was to detect to which level is integration of Arab community successful in the city of Teplice. The paper focuses on four key areas, which are main priorities of the Czech government: the usage of Czech language, economic self-sufficiency, orientation in Czech society and the relationship between Arab community and the Czech citizens. The study contains opinions of random Czech inhabitants of the city of Teplice about long-term Arab residents and also about temporary spa residents from Arab countries. To obtain necessary information we used qualitative methods, particularly semi-structured questionnaires and interviews.
Klíčová slova

Zpět

Patička