Přejít k obsahu


THERMOMECHANICAL PROPERTIES OF THE CORUNDUMREINFORCED PORCELAIN BASED ON GEOPOLYMER BODY

Citace:
KOVÁŘÍK, T., FRANČE, P., ŠESTÁK, J., KADLEC, J., KULLOVÁ, L., POLA, M., RIEGER, D. THERMOMECHANICAL PROPERTIES OF THE CORUNDUMREINFORCED PORCELAIN BASED ON GEOPOLYMER BODY. In XX International Conference on Chemical Thermodynamics in Russia (RCCT-2015). Nizhni Novgorod: Russian Foundation for Basic Research, 2015. s. 362. ISBN: 978-5-91326-275-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: THERMOMECHANICAL PROPERTIES OF THE CORUNDUMREINFORCED PORCELAIN BASED ON GEOPOLYMER BODY
Rok vydání: 2015
Místo konání: Nizhni Novgorod
Název zdroje: Russian Foundation for Basic Research
Autoři: Ing. Tomáš Kovářík Ph.D. , RNDr. Petr Franče , Prof. Ing. Jaroslav Šesták DrSc., dr. h. c. , Ing. Jaroslav Kadlec , Ing. Lucie Kullová , Michal Pola , Ing. David Rieger
Abstrakt CZ: Keramika na bázi korundem zpevněného porcelánu byla připravena z geopolymerního materiálu. V připraveném materiálu byly sledován koeficient teplotní roztažnosti s ohledem na vstupní vlastnosti surovin (metakaolin, roztok křemičitanu draselného a korundové částicové plnivo). Granulometrie plniva byla sestavena pomocí výpočtu křivky zrnitosti s částicovým exponentem 0.27 – 0.32 a maximální velikostí zrna 0.3 mm. Výpal prekurzorů byl realizován v plynové peci v oxidační a redukční atmosféře. U výsledného keramického kompozitu byly sledovány mineralogické a mikroskopické vlastnosti. Ke srovnání napěťového chování uvnitř kompozitu byl využit matematický model dle Appena, Gan Fuxi a Demkina. Pro měření termomechanických vlastností byl využit analyzátor TMA do 1000°C. Výsledné mechanické vlastnosti geoporcelánu dosáhly hodnot ~ 70 MPa v tahu za ohybu u pálených vzorků, ve srovnání s ~ 22 MPa ve výchozím stavu.
Abstrakt EN: In this paper, corundum porcelain ceramics with low thermal expansion were developed from geopolymer body by the enhanced heat treatment procedures. For preparation of green body, corundum, metakaolin and potassium silicate solution was used formed by vibro-casting method. Granulometry of the system was designed according to the maximum density gradation with granular exponent 0.27 - 0.32 and maximum grain size of corundum particles 0.3 mm. The effect of high temperature treatment in gas kiln with variable atmosphere (oxidized, reduced and neutral) was also discussed. The microstructure and phase
Klíčová slova

Zpět

Patička