Přejít k obsahu


Naděje právní vědy 2017

Citace:
Burešová, K., Benešová, E., Kurz, P. Naděje právní vědy 2017. Plzeň, 15.06.2017 - 16.06.2017.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Hope of Legal Science
Rok vydání: 2017
Autoři: JUDr. Kateřina Burešová , JUDr. Eva Benešová LL.M. , Mgr. Patrik Kurz
Abstrakt CZ: Mezinárodní konference navazující na předchozí úspěšné doktorandské konference pořádané na Fakultě právnické Západočeské university v Plzni. Podtitul konference "Právní věda v praxi" propojil nosná témata konference. Řada příspěvků vědeckého rázu byla doplněna postřehy z právní praxe, aby vytvořila diskusní platformu pro spojení vědy a praxe. Vyzvané přednášky přednesli odborníci a významné osobnosti spjaté s plzeňskou právnickou fakultou.
Abstrakt EN: International conference following previous successful doctoral conferences held at the Faculty of Law, University of West Bohemia. The subtitle of the conference "Legal Science in Practice" linked the main topics of the conference. A number of scientific papers have been supplemented by insights from legal practice to create a discussion platform for linking science and practice. The invited lectures were presented by experts and important personalities associated with the Faculty of Law.
Klíčová slova

Zpět

Patička