Přejít k obsahu


Mladí muslimové v České republice

Citace:
JIRÁČKOVÁ, K., KOLLÁROVÁ, A., KRAMÁREKOVÁ, V. Mladí muslimové v České republice. In Sondy do studia (o) islámu v období "migrační krize". Praha : Dokořán, 2017, s. 143-171. ISBN: 978-80-7363-872-6
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Muslim youth in the Czech republic
Rok vydání: 2017
Místo konání: Praha
Název zdroje: Dokořán
Autoři: Klára Jiráčková , Mgr. Alexandra Kollárová , Mgr. Veronika Kramáreková Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem kapitoly je přiblížit, kdo jsou mladí muslimové žijící v Česku a zjistit, jak vnímají svůj život v zemi a zda se liší od svých českých nemuslimských vrstevníků. Kapitola zkoumá, jak náboženství ovlivňuje jejich život a formuje to, kým se cítí být. Výzkum byl též zaměřen na partnerské a mezigenerační vztahy, které jsou pro mladého člověka podstatné. Zběr dat probíhal formou polostrukturovaných rozhovorů
Abstrakt EN: The aim of the chapter is to examine a life of Czech young Muslims and to find out how they perceive their life in the country and whether they differ from their Czech non-Muslim peers. The chapter explores how religion influences their life and shapes how they feel. The research was also focused on partnership and intergenerational relationships that are essential for a young person. Data were collected in the form of semi-structured interviews.
Klíčová slova

Zpět

Patička