Přejít k obsahu


Změna pozice soudu v současnosti

Citace:
KURZ, P. Změna pozice soudu v současnosti. In Evropské hodnoty a ústavní garance právního státu a demokracie: východiska a perspektivy. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 46-56. ISBN: 978-80-261-0762-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Change the Position of the Court at Present
Rok vydání: 2018
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Ing. Patrik Kurz
Abstrakt CZ: V současné době zcela bezesporu nelze říci, že by soud vzbuzoval stejné dojmy u osob jemu „podřízených“ ve srovnání s dobou před 100 lety či dobou předrevoluční. Aktuálně se pozice soudů stále mění. Nyní má na vnímání okolím mimo jiné značný vliv například zpravodajství v médiích nebo zábavné pořady ze soudního prostředí. Je současné společensko-politicko-ekonomické prostředí schopno ovlivnit soudy? Je zachováno vnímání vážnosti, důstojnosti a nestrannosti soudů a k tomu navázaný spravedlivý proces?
Abstrakt EN: At present, it is certainly not possible to say that the court would have the same impressions on the "subordinates" as compared to 100 years ago or the pre-revolutionary period. Currently, the position of the courts is constantly changing. Nowadays, the perception of the position of the courts by people has, among other things, a considerable influence, for example, on media reporting or entertainment of the judicial environment. Is the current socio-politico-economic environment capable of affecting the courts? Is the perception of the seriousness, dignity and impartiality of the judiciary and the right process established?
Klíčová slova

Zpět

Patička