Přejít k obsahu


Forty years of the Hrubý glass-forming criterion via DTA figures regarding the vitrification ability and glass stability

Citace:
ŠESTÁK, J., KOZMIDIS-PETROVIC, A. Forty years of the Hrubý glass-forming criterion via DTA figures regarding the vitrification ability and glass stability. In Proceedings of the 3rd Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference Termanal 3011 - XVIII. Conference on Thermal Analysis and Calorimetry. Bratislava: Slovak chemical society, 2011. s. 1-7. ISBN: 978-80-227-3533-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Forty years of the Hrubý glass-forming criterion via DTA figures regarding the vitrification ability and glass stability
Rok vydání: 2011
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovak chemical society
Autoři: Prof. Ing. Jaroslav Šesták DrSc. , Ana Kozmidis-Petrovic
Abstrakt CZ: Přednáška se zabývá revizí a analýzou věhlasného hrubého sklotvorného kriteria (KH) ve srovnání s jeho analogickými koeficienty snažícími se upravit a zobecnit jeho platnost ve vztahu ke sklotvornosti a stabilitě skelného stavu
Abstrakt EN: The lecture attends the revision of the meaning of the famous Hrubý glass-forming criterion (KH) as well as of other analogous coefficients trying to uncover some generalized correlations between glass-forming and glass stability.
Klíčová slova

Zpět

Patička