Přejít k obsahu


New commendable books in the fields of thermodynamics and thermal analysis by Springer-Verlag (Berlin/ Heidelberg)

Citace:
ŠESTÁK, J. New commendable books in the fields of thermodynamics and thermal analysis by Springer-Verlag (Berlin/ Heidelberg). Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2011, roč. 103, č. 1, s. 419-420. ISSN: 1388-6150
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: New commendable books in the fields of thermodynamics and thermal analysis by Springer-Verlag (Berlin/ Heidelberg)
Rok vydání: 2011
Autoři: Prof. Ing. Jaroslav Šesták DrSc.
Abstrakt CZ: Přehled dosud vydaných a nově připravovaných knih v oblasti termodynamiky a termické analýzy je analyzován a aktualizován pro čtenáře oboru termické analyzy.
Abstrakt EN: Survey of already and newly published books in the fields of thermodynamics and thermal analysis is presented and analyzed for the practice of thermoanalytical reader.
Klíčová slova

Zpět

Patička