Přejít k obsahu
 
Podle STATUTU Západočeské univerzity v Plzni ze dne 1. března 2017 Článek 27
 
Vědecká rada ZČU
 
Předsedou Vědecké rady ZČU (dále jen „vědecká rada”) je rektor, který jmenuje a odvolává ostatní členy vědecké rady v souladu se zákonem, přičemž přihlíží k zastoupení oblastí, které tvoří předmět činnosti ZČU a k oborům, v nichž má ZČU právo konat řízení ke jmenování profesorem.
 
Předseda
doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor Západočeské univerzity v Plzni
 
Interní členové (26)

prof. Ing. Ivo DoleželCSc.          

prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.             

doc. Ing. Jiří HammerbauerPh.D.

prof. Dr. Ing. František Holešovský

doc. Ing. Milan Honner, Ph.D.

prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc.

doc. Ing. Luděk Hynčík, Ph.D.

prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.

prof. RNDr. Tomáš Kaiser, DSc.

prof. Ing. Jiří Křen, CSc.

prof. Dr. Ing. Antonín Kříž

doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.

prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.                

doc. ak.mal Josef Mištera

prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.

prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.

doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný

prof. Ing.Josef Psutka,CSc.    

prof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc.           

prof. RNDr. Zdeněk RyjáčekDrSc.                

doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.            

prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc.

prof. Ing. Václav Uruba, CSc.                       

prof. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc.           

prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc., dr. h. c.

   
Externí členové (15)
prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš
prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., dr. h. c            
prof. Dr. Zdeněk Kůs
prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Ph.D.
Ing. Václav Liška, CSc.
Ing. Eduard Palíšek, Ph.D.,MBA   
Ing. Stanislav Pospíšil, DrSc.
Dr. Ing. Ladislav Sobotka                
prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc.
prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.               
prof. PhDr. Valerie Tóthová, Ph.D., R.N.  
prof. Ing. Viktor Valouch, CSc.               
prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D. Eng. h. c.
prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.
    

Patička