Aktuality webu ZČU https://zcu.cz/ Semináře poradí, jak se dají zapojit moderní technologie do výuky https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1758.html <b></b>iPad nebo mobil jao pomůcky při vzdělávání? Proč ne? Centrum celoživotního vzdělávání Západočeské univerzity zve na semináře Allana Carringtona a Nicky Hockly.&nbsp;<b></b> <p>Třetí listopadový týden bude na Západočeské univerzitě věnován <b>využití technologií ve vzdělávání</b>. Centrum celoživotního vzdělávání ZČU připravilo seriál seminářů pro učitele, studenty i další zájemce.<br></p><p>V pondělí <b>19. listopadu</b> mohou navštívit v posluchárně UV115b v budově Fakulty strojní seminář <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://czv.zcu.cz/akce/allan-carrington-getting-the-best-use-out-of-the-pedagogy-wheel/">Getting the best use out of the Padagogy Wheel</a>&nbsp;Allana Carringtona, který je seznámí s nástrojem iPadogogy. Díky němu mohou učitelé plánovat a reflektovat činnosti s iPadem ve vztahu ke vzdělávacím cílům podle takzvané Bloomovy taxonomie. Allan Carrington pracoval 10 let jako specialista na vzdělávání na univerzitě v australském Adelaide. Je uznávaným učitelem společnosti Apple a získal dvě významná ocenění za výuku. Má dva magisterské tituly v oborech vzdělávání a interaktivní multimédia a vede portál <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://designingoutcomes.com/">designingoutcomes.com</a>, který pomáhá vzdělávacím iniciativám po celém světě. <b>Akce je přístupná zdarma po předchozím </b><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQW5950oFEhzYs5jq447OIeDdljUommOFqx6Fuu0kjxjYo-Q/viewform"><b>přihlášení</b></a><b>.</b></p><p>V prostorách katedry anglického jazyka Fakulty pedagogické v budově na Chodském náměstí se uskuteční dvě přednášky Nicky Hockly, expertky na využití technologií ve vzdělávání a speciálně ve výuce jazyků. Ve středu <b>21. listopadu</b>&nbsp;seminář <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://czv.zcu.cz/akce/seminar-is-the-future-tense/">Is the future tense?</a>&nbsp;přiblíží, jak se virtuální realita, roboti a umělá inteligence stávají součástí našich životů a vzdělávání. Ve čtvrtek<b> 22. listopadu</b> představí seminář <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://czv.zcu.cz/akce/seminar-going-mobile/">Going mobile</a>&nbsp;možnosti použití mobilních zařízení při výuce jazyků. Semináře jsou určené akademickým pracovníkům a účast učitelů z praxe, studentů ZČU a dalších zájemců je vítána. <b>Akce je přístupná zdarma po předchozím </b><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQW5950oFEhzYs5jq447OIeDdljUommOFqx6Fuu0kjxjYo-Q/viewform"><b>přihlášení</b></a><b>.</b></p><p>Zájemce o vysokoškolskou pedagogiku upozorňuje Centrum celoživotního vzdělávání i na zajímavou konferenci pořádanou Ministerstvem školství&nbsp;<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/conference-towards-better-university-teaching">Towards Better University Teaching</a>.</p> Mon, 12 Nov 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1758.html 2018-11-12T23:00:00Z Úspěšní absolventi ZČU v německých firmách - 6. díl https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1686.html <b></b>Absolvent oboru Kybernetika a řídicí technika Fakulty aplikovaných věd Martin Valenta pracuje v ZF Engineering od jejího založení. Jaké možnosti mu společnost nabídla? <p><b>Martin Valenta, absolvent oboru kybernetika a řídicí technika na Fakultě aplikovaných věd</b>, pracuje ve firmě ZF Engineering od jejího založení v roce 2007. V podniku, který převážně vyvíjí a testuje software pro řídící jednotky automatických převodovek a dalších prvků pohonného systému, je vedoucím vývoje softwaru. <b></b></p><p>Je šestým <b></b>z úspěšných absolventů ZČU v německých firmách, které vám <b>každé pondělí </b>představujeme.<br></p><p><br></p> <p><b>Proč jste si pro svoji kariéru vybral právě firmu ZF Engineering Plzeň?<br></b><i>Zvítězil u mě zájem o oblast automobilového průmyslu a také možnost uplatnit znalosti získané během studia kybernetiky na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.</i></p> <p><b>Čím vás práce pro německou firmu obohatila, jaké vám poskytla možnosti pro kariérní rozvoj?<br></b><i>Je zde snaha o systematická řešení a vstřícný přístup k lidem. Mohl jsem postupně vyrůst od vývojáře přes koordinátora a vedoucího týmu až na vedoucího vývoje softwaru.</i></p> <p><b>Získával jste pracovní zkušenosti již během studia?<br></b><i>Kromě běžných studentských brigád jsem o prázdninách ve čtvrtém ročníku absolvoval praktikum v německém Erlangenu u firmy Siemens. Byl jsem zde odpovědný za další vývoj knihovny pro zpracování dat v oblasti nukleární energetiky.</i></p> <p><b>Jak vám ve vaší kariéře pomohly znalosti získané na ZČU?<br></b><i>Na ZČU jsem získal znalosti v oblasti vývoje softwaru, teorie řízení a ekonomie. Dále také schopnost učit se nové, poměrně komplexní věci, a v neposlední řadě i schopnost řešit problémy a překonávat překážky, před které jsem postaven.</i></p> <p><b>Co byste doporučil budoucím absolventům?<br></b><i>Absolventi by se měli zaměřit na obory, které je nejen baví, ale ve kterých také získají dobré uplatnění na trhu práce, a to i z dlouhodobého hlediska. V kariérním postupu v německých firmách, zvláště v našem regionu, může pomoci němčina, ale není to zásadní faktor úspěchu.</i></p><p><br></p><p>V našem seriálu už jste se seznámili <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=1679">s Petrou Housarovou ze společnosti Gerresheimer Horšovský Týn</a>, s <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=1681">Miloslavem Štysem ze společnosti KIEFEL Automotive</a>, <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=1683">s Alešem Kamenem z firmy KONPLAN</a>, <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=1684">Jiřím Jedličkou z MBtech</a>&nbsp;a <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=1685">Emilem Černým z firmy Streicher</a>.<br></p><p><small>Medailonek absolventa vznikl v rámci platformy „Science &amp; Industry“ Západočeské univerzity v Plzni, jejímiž partnery jsou Obchodní a průmyslová komora Regensburg a Česko-německá obchodní a průmyslová komora.</small><br></p> Sun, 11 Nov 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1686.html 2018-11-11T23:00:00Z Archeologové ze ZČU uskutečnili další výzkum bývalého koncentračního tábora v Letech https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1753.html Ve dnech 10. - 12. listopadu provedli členové katedry archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity pod vedením Pavla Vařeky další archeologický výzkum v Letech. Tentokrát byl zaměřený na táborový hřbitov. <br> <p>Cílem výzkumu, realizovaného na základě žádosti Muzea romské kultury, bylo zjištění přesné polohy hřbitova obětí tzv. cikánského tábora v Letech, způsob jejich pohřbu a stav dochování ostatků pohřbených jedinců. </p> <p><i>„V blízkosti žulového památníku, který tvoří centrální část pietního místa zbudovaného v roce 1995, nebyly archeologickým výzkumem odhaleny žádné hroby. V západní části areálu byla zjištěna vrstva tvořená pravděpodobně destrukcí tábora, která sem byla navezena v dosud přesně nezjištěné době, patrně však nepříliš časově vzdálené od likvidace tábora,“ </i>popisuje Pavel Vařeka, vedoucí katedry archeologie Fakulty filozofické ZČU. Doplňuje, že táborový hřbitov byl zřízen 15. ledna 1943 a do 23. dubna téhož roku zde mělo být pohřbeno celkem 120 jedinců, převážně dětí. Předtím byli zemřelí vězni pohřbíváni na hřbitově v Mirovicích, jehož kapacita však byla záhy vyčerpána. </p><p>„<i>Podařilo se nám získat několik předmětů, které považujeme za osobní věci vězňů, podobné artefaktům nalezeným při odkryvu tábora v roce 2017 - součásti oděvu či obuvi a ozdoby. Jeden částečně odhalený objekt může představovat hrobovou jámu, ovšem její úplný odkryv vyžaduje rozšíření sondáže, kterou plánujeme na jaro 2019,“ </i>říká Pavel Vařeka. <br></p> Sun, 11 Nov 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1753.html 2018-11-11T23:00:00Z Univerzita zve na Slavnostní zasedání Vědecké rady ZČU https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1746.html Slavnostní zasedání Vědecké rady Západočeské univerzity, nejvýznamnější událost akademického roku, se letos uskuteční ve středu 14. listopadu.&nbsp; <br> Termín v polovině listopadu není zvolen náhodně. Každoročně si totiž Západočeská univerzita touto slavnostní událostí připomíná Den boje studentů za svobodu a demokracii. Na slavnostní zasedání jsou zváni nejen pedagogové a vědečtí pracovníci, ale také studenti. Ti za tímto účelem mohou využít rektorského volna, které jim bylo na středu 14. listopadu uděleno. <br><br><b>Slavnostní zasedání Vědecké rady ZČU se uskuteční v budově Fakulty elektrotechnické, v posluchárně EP 130. Začátek je ve 14 hodin. </b><br><br>Během slavnostního zasedání převezme čestný titul <i>doctor honoris causa </i>profesor Karol Hricovini (nar. 1952 v Bratislavě), fyzik, působící na francouzské Univerzitě Cergy-Pontoise. Úspěšného vědce, který se podílí na vzniku nové experimentální laboratoře pro fyziku tenkých vrstev na plzeňské univerzitě, ocení Vědecká rada ZČU mimo jiné za jeho významnou aktivní spolupráci se Západočeskou univerzitou. Čestný doktorát mu bude udělen na základě návrhu výzkumného centra NTC (Nové technologie-výzkumné centrum). Dále budou představeni noví profesoři a docenti a rektor Miroslav Holeček předá pamětní medaile osobnostem, které významně přispěly k rozvoji Západočeské univerzity.<p>Hudební doprovod během slavnostního odpoledne zajistí orchestr Consortium musicum z katedry hudební kultury Fakulty pedagogické.<br></p> Tue, 06 Nov 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1746.html 2018-11-06T23:00:00Z Pátý Festival absolventů Západočeské univerzity je minulostí https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1743.html Tradiční setkání bývalých studentů, které opět hostila Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, přilákalo na pět set lidí. <p>Slavnostní večer, v jehož programu vystupovali sami studenti a absolventi Západočeské univerzity, přilákal na pět set lidí, kteří si tak společně se svými bývalými spolužáky mohli připomenout svá studentská léta. <br> </p> <p>Tuto výjimečnou společenskou událost si nenechal ujít žádný z emeritních rektorů ZČU - první rektor ZČU Jiří Holenda, dále Zdeněk Vostracký, Josef Průša ani bývalá rektorka Ilona Mauritzová. Absolventy z pódia pozdravil současný rektor ZČU Miroslav Holeček. <br> </p> <p>Během večera vystoupil Dívčí akademický sbor Fakulty pedagogické, k vidění byla módní přehlídka studentů oboru Fashion Design, Žongléros Ansámbl předvedl vystoupení na šálách a poslední úspěchy univerzity představila Mona Lisa, přesněji řečeno její virtuální dvojnice vytvořená na Fakultě aplikovaných věd. K tanci a poslechu hrála skupina One Dollar Jazz.&nbsp;</p><p><i><small>Foto: Jana Kyllerová, Kamila Parmová</small></i></p> Mon, 05 Nov 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1743.html 2018-11-05T23:00:00Z Programátoři, pozor! Catalysts Coding Contest je opět tady. https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1744.html <p><i>Catalysts Coding Contest, </i>to je<i> </i>mezinárodní programátorská soutěž, kterou bude 16. listopadu hostit katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd. Fanoušci programování, kteří chtějí poměřit síly v mezinárodní konkurenci, se do ní mohou přihlásit na webových stránkách soutěže. </p><br> <p>Catalysts Coding Contest je programovací soutěž s tradicí od roku 2007. Jedná se o jednu z největších soutěží svého druhu v Evropě. V minulé sezóně, kdy soutěž díky katedře informatiky a výpočetní techniky poprvé zavítala i do České republiky, se jí zúčastnilo přes 3000 programátorů ve 40 městech na třech kontinentech.</p> <p>Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovanách věd (FAV) Západočeské unverzity bude jedním z hostitelů i vyhlášené podzimní programátorské výzvy. </p> <p>„<i>Cílem soutěže je v omezeném čase vyřešit sedm programátorských výzev různých úrovní obtížnosti, přičemž výzvy jsou mezi sebou provázané pomocí společného příběhu, ke kterému se vztahují. Je povolen jakýkoliv programovací jazyk, nicméně mezinárodní ráz soutěže vyžaduje základní znalost angličtiny. Je možné soutěžit jak individuálně, tak v týmech o dvou nebo třech lidech,</i>“ uvádí Martin Maňák z FAV, který je organizátorem plzeňské části soutěže.</p> <p>Zúčastnit se může kdokoliv z řad široké veřejnosti, kdo si chce v pátek 16. listopadu odpoledne poměřit své síly s ostatními soutěžícími z různých koutů světa. Vítáni jsou opravdu všichni – od začínajících programátorů až po zkušené odborníky z oboru, kteří se jen tak nějaké výzvy nezaleknou.</p> <p>Pro účast je nutná on-line registrace <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://register.codingcontest.org/">na webu soutěže</a>. Registraci je možné provést i v průběhu soutěže až do naplnění maximální kapacity.</p> Mon, 05 Nov 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1744.html 2018-11-05T23:00:00Z Mise družice VZLUSAT-1 trvá 500 dní https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1745.html <p>Česká nanodružice VZLUSAT-1, která se Zemí komunikuje díky Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni, byla v pondělí 5. listopadu 500 dní na orbitě.</p> <p>Shromažďovat data pro výzkum zemské radiace a ověřovat vlastnosti nových českých kompozitů pro kosmické použití, to jsou dva hlavní úkoly <b>české nanodružice VZLUSAT-1</b>. Vědci ji do vesmíru vyslali 23. června 2017, 2. srpna ji uvedli do plného provozu a letošní pondělí 5. listopadu bylo jubilejním pětistým dnem její mise. </p> <p>Satelit se pohybuje rychlostí 7610 metrů za sekundu ve výšce 500 kilometrů a Výzkumný a zkušební letecký ústav (VZLÚ) ho vyvinul ve spolupráci s českými společnostmi a univerzitami. <b>Podíl Západočeské univerzity </b>je důležitý – díky Fakultě elektrotechnické a stanici <b>PilsenCUBE</b> na její střeše mohou vědci nejen přijímat nasbíraná data, ale také družici zadávat povely.</p> <p><i>„Mise nám pomohla ověřit si celou řadu postupů, které nyní můžeme rozvíjet na dalších, pokročilejších projektech. 500 dní na orbitě rovněž znamená, že družice prokázala nadprůměrnou životnost v rámci své kategorie,“</i> říká Vladimír Dániel z VZLÚ. <i>„Co se týče samotných přístrojů, družice VZLUSAT-1 prokázala, že dokáže provádět měření na stejné úrovni, jako mnohem větší a nákladnější satelity, v tom patří naše mise ke světové špičce. Navíc testované kompozitní materiály k odstínění radiace od české firmy 5M prokázaly velmi dobré vlastnosti,“</i> dodává.</p> <p>Družice nese na palubě miniaturizovaný rentgenový dalekohled, přístroj FIPEX pro měření koncentrace kyslíku v atmosféře a rovněž testuje nově vyvinutý radiační štít z kompozitního materiálu. Má také vlastní <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://vzlusat1.cz/cs/">webovou stránku</a>. Web, na kterém lze sledovat všechna aktuální data, provozuje i <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://www.pilsencube.zcu.cz/vzlusat1/">plzeňská stanice</a>. </p> <p>VZLUSAT-1 vznikla ve spolupráci VZLÚ s Rigaku Innovative Technologies Europe, HVM PLASMA, ÚTEF ČVUT, 5M, TTS, Innovative Sensor Technology a FEL ZČU.</p> Mon, 05 Nov 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1745.html 2018-11-05T23:00:00Z Úspěšní absolventi ZČU v německých firmách - 5. díl https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1685.html Absolvent katedry konstruování strojů Fakulty strojní Emil Černý poznal firmu Streicher už na střední škole. Řídí se mimo jiné heslem "Když člověk z práce nechodí otrávený, spoustu problémů řeší lépe".<b><i></i></b> <b>Emil Černý</b> firmu Streicher, jež se zabývá výrobou speciálních strojů a jejich komponent v oblastech s využitím vakuové techniky, poznal už při praxi na střední škole. Do podniku se znovu vrátil během svého studia na <b>katedře konstruování strojů Fakulty strojní</b>. Po šesti letech, které ve firmě strávil coby konstruktér-praktikant, do ní nastoupil jako vedoucí konstrukce.<br><br>Je pátým <b></b>z úspěšných absolventů ZČU v německých firmách, které vám <b>každé pondělí </b>představujeme.<br><br><p><b>Proč jste si pro svoji budoucí kariéru vybral právě firmu Streicher?<br></b><i>Do Streicheru jsem začal chodit už v prvním ročníku střední školy, tehdy v rámci odborné praxe. Byla to pro mě skvělá zkušenost, protože jsme dělali obrobky přímo do výroby, což byl kontrast oproti spolužákům, kteří většinou vyráběli jenom z plastu a jejich výrobky putovaly do šuplíku. Bylo pro mě prospěšné cítit odpovědnost za svoji práci. Věděl jsem, že to, co vytvořím, bude plnit určitou funkci v rámci většího celku. Takovouto možnost praxe tehdy Streicher nabízel jako jedna z mála firem, a proto mě sem rodiče přihlásili. Dodnes jsem jim za to vděčný.</i></p> <p><b>Čím vás práce pro německou firmu obohatila?<br></b><i>Už po prvním rozhovoru s Liborem Kepkou z oddělení konstrukce mi bylo jasné, že se budu muset hodně snažit, abych tam byl vůbec něco platný. Řekl bych, že projekty pro zahraniční společnosti bývají větší a různorodější než pro tuzemské firmy. To klade na technika mnohem vyšší nároky.<br></i><i>Práce pro zahraniční firmu podle mě také člověku rozšíří obzory. Už na střední škole nás v rámci praxe poslali na čtyři týdny do Německa. Tenkrát mi ještě nebylo osmnáct a byla to opravdu škola života. Pozdější několikaměsíční stáž v Deggendorfu po absolvování univerzity už tak byla o trochu snazší.</i></p> <p><b>Získával jste pracovní zkušenosti už během studia?<br></b><i>Dělal jsem toho spoustu a vždy jsem měl veliké štěstí na lidi kolem sebe. V prvním ročníku jsem vypracoval projekt segmentové tribuny pro Divadelní léto pod Plzeňským nebem. Celý projekt byl potom ověřovaný projekční kanceláří Ivana Rysa, což pro mě byla velice cenná zkušenost. Za celou dobu studia to vlastně bylo jediné setkání s návrhem podle evropských technických norem.<br></i><i>Nárazově jsem si přivydělával v kovářské dílně Jana Honomichla. Zde jsem se naučil poznávat teplotu oceli podle barev, třeba třešňo-višňová nebo duhově zlatá při kalení do oleje.<br></i><i>Do Streicheru jsem se vrátil ve druhém ročníku vysoké školy, kdy jsme měli předmět věnující se pevnostním výpočtům pomocí metody konečných prvků. Zkusil jsem do firmy napsat email, jestli bych v rámci své semestrální práce mohl spočítat něco z praxe. Kromě toho jsem pak začal ještě chodit do konstrukce na brigádu.<br></i><i>Mimo to jsem dělal i různé brigády pro festivaly jako Divadelní léto pod plzeňským nebem, Dny Meliny Mercoury a Festival absolventů ZČU. Později jsem pomáhal s technickou produkcí větších akcí, jako byly Dny vědy a techniky 2013 a Skupova Plzeň 2014. Dodnes to beru jako výbornou zkušenost, podívat se do jiného než čistě technického prostředí.</i></p> <p><b>Jak vám ve vaší kariéře pomohly znalosti získané na ZČU?<br></b><i>Měl jsem na ZČU velké štěstí na vedoucí bakalářské a diplomové práce. Oba mi pomohli technicky dospět a systematicky rozkládat zpočátku obtížné projekty na menší a snazší úkoly.</i><br><i>Nejvíc si pamatuji větu pana profesora Hosnedla na téma harmonické analýzy mého mechanismu řešeného v diplomce: „To, že něco neumím, není argument. Jediné, na čem záleží, je, jestli mi to v něčem pomůže a co pro to mám udělat.“</i></p> <p><b>Co byste doporučil budoucím absolventům?<br></b><i>V první řadě bych jim doporučil mít oči otevřené a kriticky hodnotit získávané informace. Kritické myšlení je totiž to, co znamená být dobrým technikem. Ať už s vysokou školou, nebo bez ní. Když má člověk kolem sebe dobré lidi a má hlavu otevřenou, vše ostatní půjde mnohem snadněji.</i></p><p><i><br></i></p><p>V našem seriálu už jste se seznámili <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=1679">s Petrou Housarovou ze společnosti Gerresheimer Horšovský Týn</a>, s <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=1681">Miloslavem Štysem ze společnosti KIEFEL Automotive</a>, <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=1683">s Alešem Kamenem z firmy KONPLAN</a>&nbsp;a <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=1684">Jiřím Jedličkou z MBtech</a>.<i><br></i></p><p><small>Medailonek absolventa vznikl v rámci platformy „Science &amp; Industry“ Západočeské univerzity v Plzni, jejímiž partnery jsou Obchodní a průmyslová komora Regensburg a Česko-německá obchodní a průmyslová komora.</small><br></p> Sun, 04 Nov 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1685.html 2018-11-04T23:00:00Z ZČU se připojila k Týdnu vědy a techniky Akademie věd ČR https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1724.html <b></b>Od 5. do 11. listopadu se uskuteční 18. ročník Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR. Mezi vědeckými partnery tohoto největšího vědeckého festivalu v České republice je poprvé také ZČU.<b></b> <p><b></b>Západočeská univerzita připravila v rámci Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR&nbsp;program na 6. – 9. list<b></b>opad. Zve na prohlídku výzkumných center, přednášku týkající se počítačového modelování pro bezpečnost v dopravě nebo na workshop o atraktivní výuce technických a přírodovědných předmětů.<b></b></p><p><b>V úterý 6. listopadu</b>&nbsp;od 10 hodin začne v <b>centru NTC</b>&nbsp;(Nové technologie – výzkumné centrum, Teslova 9) přednáška, která představí výzkumnou činnost v oblasti kontaktní biomechaniky. Zájemci se dozví, jak lze využít počítačové simulování dopravních nehod ke zvýšení bezpečnosti motoristů.</p> <p>Ve stejný den zvou do svých prostor veřejnost další dvě univerzitní výzkumná centra. <b>Regionální technologický institut (RTI) Fakulty strojní</b>&nbsp;(Univerzitní 22) představí mezi 13. a 17. hodinou nejzajímavější výzkumné projekty a špičkové technické vybavení laboratoří. Řeč bude o tom, co je aditivní výroba, jak lze pomocí 3D skeneru získat digitální obraz rozměrných objektů, jak se vizualizují konstrukční data pomocí 3D brýlí či co je to digitální dvojče. <b>Centrum Nové technologie pro informační společnost (NTIS) Fakulty aplikovaných věd</b>&nbsp;(Technická 8) pak mezi 15. a 17. hodinou láká na unikátní laboratoře a v nich hry ovládané mozkovými vlnami, holografickou laboratoř, ukázky virtuální reality, tvorbu analogových i digitálních map, robotické artisty nebo přípravu tenkovrstvých materiálů a ukázky plazmatu. <b>Ve stejný čas se NTIS otevře také ve čtvrtek 8. 11.</b></p> <p>Týden vědy a techniky na ZČU uzavře <b>v pátek 9. 11. </b>workshop <b>Bav se vědou – atraktivní metody a pomůcky při výuce technických a přírodovědných předmětů</b>&nbsp;v budově Fakulty pedagogické (Klatovská 51). Účastníci si zkusí práci s 3D tiskárnou, řezání laserem, seznámí se s didaktickými stavebnicemi a simulačními programy pro podporu výuky.</p> <p><b>Na všechny akce je potřeba se registrovat. Odkazy najdu zájemci u jednotlivých událostí na webu Týdne vědy a techniky <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.tydenvedy.zcu.cz">tydenvedy.zcu.cz</a>. Vstup je vždy zdarma.</b></p> <p><small>Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je určen jak studentům středních škol, tak široké veřejnosti. Během týdne od 5. do 11. listopadu se uskuteční přednášky, workshopy, výstavy a science show po celé republice napříč různými vědeckými obory. Akci koordinuje Divize vnějších vztahů Střediska společných činností AV ČR a Sdružení moravských pracovišť AV ČR. Na organizaci festivalu se podílí všechna pracoviště Akademie věd ČR. Kompletní program je k dispozici na webových stránkách </small><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.tydenvedy.cz"><small>www.tydenvedy.cz</small></a><small>.</small></p> Sun, 04 Nov 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1724.html 2018-11-04T23:00:00Z Na Západočeské univerzitě studuje mistr ČR v lezení https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1742.html <p>Student Sutnarky zabodoval na závodech v Praze.</p> <p><b>Tomáš Binter</b> z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara se zařadil mezi <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=1635">úspěšné sportovce</a> studující na Západočeské univerzitě. Z Akademického mistrovství ČR v lezení na obtížnost totiž do Plzně dovezl první místo. Zkrátka nepřišli ani <b>Martin Houška</b> z Fakulty pedagogické, který obsadil páté místo, a další reprezentant ZČU <b>Václav Pelíšek </b>z Fakulty aplikovaných věd, jenž skončil sedmý.</p> <p>Mistrovství se konalo ve dnech 27. a 28. října v Praze. <b>Všem reprezentantům gratulujeme.</b></p> Sun, 04 Nov 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1742.html 2018-11-04T23:00:00Z