Aktuality webu ZČU https://zcu.cz/ Vedoucí Ruského centra Vlasta Klausová získala významné ocenění https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1868.html <p>Medaili Josefa Jungmanna uděluje Česká asociace rusistů a nestává se to často. S tím, jak Ruské centrum funguje, jsem velice spokojená, říká její čerstvá držitelka.</p> <p>Vedoucí <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://www.ruskecentrum.zcu.cz/">Ruského centra</a> při Západočeské univerzitě v Plzni <b>Vlasta Klausová</b> získala ve čtvrtek 17. ledna významné ocenění. Republikový výbor České asociace rusistů jí u příležitosti jejího životního jubilea udělil Medaili Josefa Jungmanna. Vlasta Klausová patří k nejznámějším českým rusistům a kromě Ruského centra je také vedoucí oddělení slovanských jazyků ZČU, místopředsedkyní <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://www.spnv.cz/">Česko-ruské společnosti</a> a jednatelkou <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://asociacerusistu.cz/">České asociace rusistů</a>.<i> „Je to pro mě překvapení a milé potěšení. Říkám si, že to je ocenění mé práce, protože se ruštině věnuji nepřetržitě od roku 1983,“</i> nechala se slyšet Vlasta Klausová.</p> <p>Předseda České asociace rusistů a Česko-ruské společnosti <b>Jiří Klapka</b> o ocenění řekl:&nbsp; <i>„Josef Jungmann je světově uznávaný jako zakladatel slavistiky, a proto ho Česká asociace rusistů zvolila na své nejvyšší ocenění. Medaile se uděluje od roku 1977, ne často a ne každému. Mezi laureáty z celého světa od Ameriky po Čínu ovšem nejsou jen vědci, nýbrž také propagátoři české kultury v zahraničí. Z českých osobností například Karel Gott či Eva Pilarová.“</i></p> <p>Vlasta Klausová studovala obor ruština-dějepis na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, od roku 1983 vyučovala ruštinu na SOU obchodní v Plzni, na Gymnáziu Rokycany a v Jazykové agentuře Trident. Na ZČU, kde založila Ruské centrum, působí od roku 2002. <i>„S tím, jak Ruské centrum funguje, jsem velice spokojená. Od roku 2012 máme velkou návštěvnost, chodí sem nejen studenti, kteří se zúčastňují výuky ruštiny všech úrovní včetně konverzace s rodilou mluvčí, ale povedly se nám i čtyři velice významné projekty. Celkový zisk z těchto grantů pro chod a provoz centra byl téměř 20 tisíc euro,“ </i>popisuje.</p> <p>V letošním roce bude Ruské centrum organizovat například semináře pro vyučující ruštiny základních a středních škol, významnou akcí bude pořádání 53. ročníku krajského kola recitační soutěže Ars Poetica - Puškinův památník. <i>„Myslím si, že po té určité pauze, kdy ruština nebyla populární a vyučovaná, je o ni v současné době velký zájem. Na <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://ujp.zcu.cz/">Ústavu jazykové přípravy</a> jsme na třetím místě po angličtině a němčině. Zájem vzrůstá u studentů, kteří si najdou budoucí povolání ve firmách s ruskou účastí, chtějí cestovat nebo přes různé projekty jako je Erasmus vyjíždějí na stáže do rusky mluvících zemí,“</i> dodává Vlasta Klausová.</p> <p><b>Ruské centrum při ZČU funguje od 12. prosince 2012</b> a coby mezinárodní vzdělávací a kulturní projekt ho realizuje fondem <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://russkiymir.ru/en/">Russkij mir</a>. Studenty ZČU, žáky středních a základních škol Plzeňského kraje, odbornou i laickou veřejnost centrum seznamuje s ruským jazykem a ruskou kulturou prostřednictvím vzdělávacích, tvůrčích, informativních i projektových akcí.</p> <p></p> Thu, 17 Jan 2019 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1868.html 2019-01-17T23:00:00Z Studenti uctili památku Jana Palacha https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1865.html <p>Na dvoře Fakulty filozofické Západočeské univerzity se konal celodenní pietní akt. Akci Svíčka za Jana Palacha zakončilo podvečerní setkání.</p> <p>U příležitosti letošního výročí se v úterý 15. ledna spojili členové <b>Studentské komory Akademického senátu Fakulty filozofické ZČU a Krajského parlamentu dětí a mládeže</b>, aby uctili památku Jana Palacha. Akce <b>Svíčka pro Jana Palacha</b> připomínala padesát let oběti studenta, který se 16. ledna 1969 upálil na protest proti potlačování svobod a mlčící veřejnosti, a upozorňovala na jeho odkaz. Kdokoliv mohl po celý den přijít na dvůr fakulty sídlící v Sedláčkově ulici a pod Palachovým portrétem, jenž vytvořila <b>Alena Čadová</b>, zapalovat svíčky.</p> <p>Úderem 18. hodiny pak začalo podvečerní setkání. Z padesát let staré nahrávky zazněla část rozhovoru Jana Palacha a &nbsp;lékařky Zdenky Kmuníčkové z nemocnice v pražské Legerově ulici,<b> student Fakulty filozofické ZČU Jan Straka</b> pak předával slovo hostům.</p> <p><i>„Děkuji studentům, že na Jana Palacha pamatují. Jeho čin byl v mnoha ohledech extrémní, nicméně bychom si z něj měli odnést celou řadu věcí - jednu bych zmínil konkrétně, a to boj proti lhostejnosti. Platilo to v době Jana Palacha a platí to i v současné době, v České republice i jinde,“ </i>uvedl <b>děkan fakulty David Šanc</b>. Místopředseda Krajského parlamentu dětí a mládeže <b>Jan Jirmus</b> na něj navázal: <i>„Palachův čin mi není lhostejný a stejně tak by neměl být kterémukoliv z občanů této země. Mám pro něj jedině uznání a obdiv za to co udělal.“</i></p> <p><b>Hejtman Josef Bernard </b>několik desítek přítomných z řad studentů i veřejnosti vyzval, aby se zkusili zamyslet nad tím, jak by nás Jan Palach viděl dnes. <i>„Žijeme takřka třicet let ve svobodě, po které toužil. Jsme ale opět slabí, nevážíme si nabyté svobody a zdá se nám, že o ni nemůžeme přijít. Svoboda má absolutní hodnotu, ostatně Jan to dokázal. Nejvíce po ní toužíme a nejvíce za ni bojujeme, když ji ztratíme,“</i> upozornil.</p> <p><i>„V roce 1969 jsem byl malý chlapec, ale pořád si vybavuji, jak se tu zprávu moji rodiče dozvěděli a jaké byly jejich emoce. Byla to beznaděj, pocit naštvání… To, co nám Janův čin dal, je vyjádřeno právě v emocích,“ </i>zavzpomínal pak&nbsp;<b>rektor ZČU Miroslav Holeček</b>. <i>„Jsem rád, že tuto akci pořádají studenti, protože studenti stáli za významnými okamžiky našich dějin a teď tyto hodnoty udrží,“</i> dodal.</p> <p>Závěr akce patřil osobním vzpomínkám vedoucí katedry románských jazyků Fakulty filozofické <b>Marii Fenclové</b>, která v době Palachova činu studovala, a písni Karla Kryla Děkuji.</p> Tue, 15 Jan 2019 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1865.html 2019-01-15T23:00:00Z Vyšel časopis ZČU&architektura https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1852.html Nové číslo časopisu Západočeské univerzity v Plzni vás pomocí článků, fotografií a rozhovorů seznámí se všemi budovami, v nichž univerzita sídlí. Najdete ho ve stojáncích na fakultách a jako vždy také v elektronické verzi. <p>Ve stojáncích na všech fakultách Západočeské univerzity v Plzni je k mání <b>nové číslo časopisu ZČU&amp;…</b>, tentokrát věnované architektuře. Na čtyřiceti stranách vás seznámí se všemi budovami, v nichž sídlí univerzita i její součásti – <b>od památkového skvostu, jakým je budova Fakulty právnické, přes areál kampusu na Borech po zámek v Nečtinech</b>.</p><p>Kdo je pod budovami podepsán a kdy vznikly? Sloužily vždy škole, nebo měly jiný účel? Jaké zajímavosti skrývají? To vše se dočtete. Nechybí ani <b>rozhovory</b>, díky nimž můžete poznat například <b>autora univerzitního kampusu Pavla Němečka a jeho syna Daniela</b>, který na jeho práci navázal, nebo se na ZČU podívat očima <b>architekta a památkáře Petra Domanického</b>. Dozvíte se,<b> jak mohl vypadat kampus, kdyby původní plány vyšly</b>, a zároveň také <b>nahlédnete do budoucnosti</b>. Na závěr vás prověří malý test.</p> <p>Časopis <b>ZČU&amp;architektura</b> si můžete přečíst také&nbsp;<a target="_blank" rel="nofollow" href="/export/sites/zcu/pracoviste/vv/dokumenty/ZCU_ARCHITEKTURA_web_144.pdf">v elektronické podobě</a>. Navazuje na pět předchozích čísel věnovaných umění, 25. výročí ZČU, absolventům, vědě a studentům. Všechna čísla najdete <a target="_blank" rel="nofollow" href="/pracoviste/vv/casopisZCU.html">zde</a>.</p> <p><b>Přejeme příjemné čtení!</b></p> Tue, 08 Jan 2019 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1852.html 2019-01-08T23:00:00Z Německou mluvnici je třeba rozumně dávkovat, říká Věra Höppnerová https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1832.html Germanistka, autorka desítek učebnic němčiny a více než dvou stovek odborných statí a také profesorka na Fakultě pedagogické ZČU získala v roce 2018 nominovaci na Cenu Milady Paulové. Její jméno zná v Česku snad každý, kdo se v posledních možná čtyřiceti letech učil německy. Zejména těm, kteří se rozhodli osvojit si jazyk našich sousedů už v 80. a 90. letech minulého století, se při vzpomínce na jejich snažení okamžitě vybaví učebnice Der, die, das i autorka Věra Höppnerová. Není divu, že se její jméno koncem loňského roku objevilo mezi nominovanými na Cenu Milady Paulové, určenou pro významné české badatelky. Ačkoliv nakonec ocenění nezískala, už sama nominace je úspěchem. <br><br> <p><b>Byla jste nominována na Cenu Milady Paulové. Co to pro vás znamená?</b></p> <p><i>Znamená to uznání mé vědecko-výzkumné práce. A uznání člověka vždycky potěší, zvláště když bylo pro nominaci vybráno z celé republiky jen osm profesorek a jedna docentka.</i></p> <p><b>Smyslem ocenění je poukázat na vědeckou práci významných českých badatelek, podpořit ženy ve vědě a inspirovat začínající vědkyně. Myslíte si, že se daří vytvářet vědkyním podmínky pro jejich práci? Mají dnes ženy, které se chtějí uplatnit v oblasti vědy, jednodušší situaci, než jste měla vy na počátku své profesní dráhy? </b></p> <p><i>Jednoduché to nebylo nikdy, ale dnes je situace přece jen lepší. Existuje více školitelů na katedrách germanistiky, dokonce i v zahraničí. Některé katedry podporují doktorandy finančně, sníží jim pracovní úvazek, popř. dají i studijní volno. Na vědeckovýzkumnou práci se klade větší důraz. Dříve tomu tak nebylo. Ale i dnes spočívá hlavní váha vedení domácnosti a péče o děti na ženách.</i></p> <p><b>Jak jste se vlastně dostala k němčině? Jak jste si k ní našla cestu? A proč se nakonec stala středobodem vaší práce?&nbsp; </b></p> <p><i>U mne to bylo stejné jako u mnoha jiných studentů. Na gymnáziu jsem měla výborného němčináře a ruštinářku, a tak jsem začala studovat germanistiku a slavistiku, kterou jsem pak po zahájení studia na univerzitě v Lipsku vyměnila za nordistiku. Studenti na naší Pedagogické fakultě by si měli uvědomit, jak velkou roli mohou v životě studentů hrát – mohou ovlivnit i jejich volbu povolání</i>.</p> <p><b>Jste autorkou více než 70 učebnicových titulů a 230 odborných statí a k tomu stále vyučujete. To je obdivuhodné. Jak se dá vůbec něco takového zvládnout? </b></p> <p><i>Musí se dobře hospodařit s volným časem. A hlavě – musí vás to bavit.</i></p> <p><b>V medailonku k vaší nominaci na cenu Milady Paulové je uvedeno: „Zaměřuje se zejména na jevy, které se liší od češtiny, a které jsou proto soustavným zdrojem chyb vzniklých rušivým působením mateřštiny.“ Dá se tedy říct, kdy dělají Češi v němčině nejvíce chyb?&nbsp; </b></p> <p><i>Při studiu cizího jazyka se dopouštíme chyb v mnoha jazykových rovinách – rovině gramatické, lexikální, fonetické, frazeologické, stylistické aj. Zabývala jsem se především chybami gramatickými a lexikálními. Ty první jsou celkem dobře známé a potýká se s nimi každý učitel němčiny: užívání členů, pevný slovosled, rámcová vazba, zvratná slovesa, trpný</i> <i>rod atd. Rovina lexikální byla prozkoumána daleko méně a chyby v užívání slov jsou zvláště tvrdošíjné. Stejná slova mají v obou jazycích různý významový rozsah, třeba slovo cesta může znamenat der Weg, die Reise nebo die Fahrt. Liší se také vazby s různými slovy. Opravit může odpovídat německému reparieren, jde-li o rozbité auto, renovieren v případě poškozené budovy nebo korrigieren u chyby v testu. Tyto chyby jsem zkoumala jak v obecném, tak i hospodářském jazyce a vytvořila učební materiály k jejich překonání.</i></p> <p><b>Proč jste se rozhodla věnovat se právě oblasti výuky němčiny? Nelákalo vás třeba překládat beletrii?</b></p> <p><i>To víte, že lákalo. Ale člověk se musí soustředit na určitou oblast a výuka mě zaujala víc. Ovšem tlumočila jsem velmi často, hlavně jako kabinová tlumočnice, šlo tedy o simultánní tlumočení.</i></p> <p><b>Jak hodnotíte dnešní pozici němčiny jako cizího jazyka na základních, středních a vysokých školách? Jaký je o ni zájem? A jaká je úroveň znalostí žáků na různých stupních vzdělávacího systému?</b></p> <p><i>Němčina je dnes v nejlepším případě druhým cizím jazykem po angličtině a žáci si ji mohou zvolit nejpozději v sedmé nebo osmé třídě. Pokračování na gymnáziu ale není zaručeno. Zájem o ni zdaleka neodpovídá potřebám našeho hospodářství a naší zeměpisné poloze. Úroveň znalostí němčiny při vstupu na vysokou školu je různá, ale obecně bohužel neustále klesá, slovní zásoba studentů je velmi omezená. Situaci zhoršuje i demografický pokles.</i></p> <p><b>Řada lidí považuje němčinu za takzvaně těžký jazyk. Jak zařídit, aby se žáci a studenti nenechali odradit úvodní fází, při níž je potřeba zvládnout možná o něco více „gramatických tabulek“ než v angličtině, a dospěli až do bodu, kdy se začnou v oněch tabulkách cítit bezpečně a němčina si je získá?</b></p> <p><i>Německou mluvnici je třeba dávkovat rozumě, promyšleně a kontrastivně, tj. v porovnání s češtinou. Rovněž slovní zásobu je vhodné prezentovat rovnoměrně a uvážlivě. Důležité jsou ale především učebnicové texty, které musí žáky zaujmout, upoutat jejich pozornost, vybízet k zaujetí stanoviska. Dále musí lekce obsahovat pestrá, rozmanitá a opakovací cvičení, zohledňující odlišnosti v mateřském jazyce. Budou-li však texty odrážet jen cizí realitu a pro žáky nezajímavé skutečnosti, nelze se upadajícímu zájmu divit.</i></p> <p><b>Kdybyste měla žákům základní školy říct tři důvody, proč by si měli jako cizí jazyk vybrat právě němčinu, jaké by to byly?</b></p> <p><i>Je užitečné umět jazyk našich nejbližších sousedů – Německa a Rakouska. Jsou to země, které mají spoustu přírodních krás, historických pamětihodností, zábavních parků a možností nákupu.</i></p> <p><i>Druhým důvodem může být to, že v České republice je 4 000 německých a 1 800 rakouských firem, které poskytují možnosti profesního uplatnění a slušného finančního ohodnocení. Dávají ovšem přednost uchazečům se znalostí němčiny.</i></p> <p><i>A do třetice - Němci jsou mezi zahraničními návštěvníky naší země na prvním místě. V turisticky zajímavých oblastech se s nimi setkáváme na každém kroku. V západočeských lázních tvoří dobrou polovinu pacientů. Tito lidé chodí do restaurací, obchodů, kulturních a sportovních zařízení a velmi uvítají, když se bez potíží dorozumí.</i></p> <p>&nbsp;</p> <p><b><i>Cena Milady Paulové </i></b><i>nese jméno historičky, jež jako první žena získala právo přednášet na české univerzitě (1925) a stala se také první profesorkou na našem území (1939).</i> <i>Soutěž vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Smyslem je ocenit vědeckou práci významných českých badatelek a inspirovat začínající vědkyně a studující, které vědeckou dráhu zvažují. Letos se konal desátý ročník soutěže.</i><i> Letošní Cena Milady Paulové měla ocenit a poukázat na práci vědkyň v oblasti věd o vzdělávání a výchově, které v současné době zaznamenávají značný rozvoj související s jejich významem a dopadem na jedince a celou společnost.&nbsp; (Zdroj: MŠMT)&nbsp; </i><br> </p> Mon, 07 Jan 2019 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1832.html 2019-01-07T23:00:00Z Západočeská univerzita zve na dny otevřených dveří https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1842.html Během ledna se na sedmi fakultách Západočeské univerzity (ZČU) uskuteční dny otevřených dveří. Sérii zahájí v úterý 15. ledna Fakulta filozofická a ukončí 30. ledna všechny tři technické fakulty ZČU. <p>Fakulta strojní, Fakulta elektrotechnická i Fakulta aplikovaných věd sídlí v kampusu ZČU na Borech. Letos se poprvé spojily a pořádají den otevřených dveří v jednom termínu – ve středu 30. ledna. Uchazeči o studium tak získají všechny potřebné informace v jeden den a prakticky na jednom místě a na základě toho mohou zvážit, která z technických fakult ZČU bude právě pro ně to pravé.<br></p> <p><i>„Studenti technických oborů si uvědomují, že získají nejen kvalitní vzdělání, ale po absolvování také lepší společenské postavení a vyšší platy,“</i> říká Milan Edl z Fakulty strojní. Den otevřených dveří tam začne v 9 hodin a kromě bloku zajímavých přednášek či exkurze do laboratoří bude jeho součástí také seznámení s partnery fakulty.</p> <p>Fakulta aplikovaných věd představí návštěvníkům pracoviště fyziky, geomatiky, matematiky, kybernetiky, informačních technologií, mechaniky a stavitelství. Dojde na praktické ukázky prací vědců i studentů a den zpestří i zahájení středoškolské programátorské soutěže Pilsprog.</p> <p>Fakulta elektrotechnická bude uchazečům svoji činnost prezentovat už ve vstupních prostorách, program pak návštěvníky zavede na prohlídku a představení vybraných laboratoří. Uchazeči se dozvědí, co lze na fakultě studovat, jaké najdou po studiu uplatnění nebo jak lze s fakultou spolupracovat.</p> <p>Během celého ledna se ale budou dny otevřených dveří konat i na ostatních fakultách ZČU – filozofické, právnické, ekonomické (v Plzni i v pobočce v Chebu) a pedagogické. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara a Fakulta zdravotnických studií se zájemcům prezentovaly už na podzim loňského roku.</p> <p>Více informací o programu dnů otevřených dveří jednotlivých fakult najdou zájemci na webu Západočeské univerzity v Plzni <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.zcu.cz">www.zcu.cz</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p><b><u>Dny otevřených dveří na Západočeské univerzitě v Plzni:</u></b><br></p> <p><b>Fakulta filozofická</b></p> <p>15. 1. 2019</p> <p>Sedláčkova 15, Plzeň</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Fakulta ekonomická</b></p> <p>22. 1. 2019</p> <p>Univerzitní 22, Plzeň</p> <p>25. 1. 2019</p> <p>Hradební 22, Cheb</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Fakulta právnická</b></p> <p>23. 1. 2019</p> <p>Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Fakulta pedagogická</b></p> <p>25. 1. 2019</p> <p>Veleslavínova 42, Klatovská 51, Chodské nám. 1, Plzeň</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Fakulta elektrotechnická</b></p> <p>30. 1. 2019</p> <p>Univerzitní 26, Plzeň</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Fakulta strojní</b></p> <p>30. 1. 2019</p> <p>Univerzitní 22, Plzeň</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Fakulta aplikovaných věd</b></p> <p>30. 1. 2019</p> <p>Technická 8, Plzeň</p> <p>&nbsp;</p> <p><i>Již proběhlo</i></p> <p>Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara</p> <p>1. 11. 2018</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fakulta zdravotnických studií</p> 4. 10. 2018 Den s fakultou Thu, 03 Jan 2019 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1842.html 2019-01-03T23:00:00Z Přání do roku 2019 https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1833.html <p>Vážené kolegyně, vážení kolegové, uzavíráme rok, v jehož průběhu jsme nejrůznějšími způsoby připomínali sté výročí vzniku republiky. </p> <p>Oslavou takového výročí bylo jistě vše vytvořené či uskutečněné právě k uctění našeho státu – vysazení lípy v kampusu, jejíž kmen chrání česká trikolóra, skladba Jiřího Bezděka Na počátku bylo slovo…, kniha Dobrých sto studentů Sutnarky, komponované večery, výstavy, vědecké festivaly. Ale oslavou byl vlastně každý úspěch, každá podařená věc - HR Award, zlato z Mezinárodního strojírenského veletrhu, mnoho vynikajících umístění našich studentů na odborných soutěžích, úspěchy vědců a pedagogů, medaile z domácích i zahraničních sportovních klání a řada dalšího.</p> <p>Napadá mě, že tak jako jsme od začátku roku 2018 věděli, že bude rokem stého výročí republiky, mohli bychom i k roku 2019 už v jeho úvodu připojit slovo, které pro něj bude určující. Nemusíme čekat na prosinec, zkusme si označení pro nastávajících dvanáct měsíců stanovit předem. Přál bych si, aby tím slovem bylo <i>spolupráce</i>. </p> <p>Věřím, že budeme-li s důvěrou spolupracovat – na úrovni mezifakultní i mezilidské, můžeme jedině získat. Budeme silnou univerzitou, která těží ze své mnohostrannosti a úzkého propojení svých součástí, které si navzájem přejí úspěch, protože ten se pak dotkne všech. </p> <p>Přeji Vám všem pokojné Vánoce a v roce 2019 pevné zdraví a mnoho úspěchů osobních i pracovních.</p> <p>Miroslav Holeček</p> Thu, 20 Dec 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1833.html 2018-12-20T23:00:00Z Západočeská univerzita má tři nové profesory https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1837.html <b></b>Mezi šedesáti novými profesory, kteří v úterý 18. prosince převzali v Karolinu z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy jmenovací dekrety, byli i tři pedagogové ZČU. Na plzeňské univerzitě tak nyní působí 96 akademiků s hodností profesora. <p>Jednou z devíti žen, které získaly nejvyšší akademickou hodnost, je<b> </b>vedoucí katedry konstruování strojů Fakulty strojní ZČU <b>prof. Ing. Václava Lašová, Ph.D. &nbsp;</b>Na fakultě působí od roku 2000. V současné době rozvíjí aktivity i v Regionálním technologickém institutu (RTI), výzkumném centru Fakulty strojní. &nbsp;Profesorkou byla jmenována na návrh Vědecké rady ZČU, a to pro obor Strojní inženýrství. </p> <p>Oborem Václavy Lašové je konstruování a zejména technické výpočty velkých obráběcích strojů. Praxi získala ve firmě Škoda, kde pracovala jako výpočtářka a specialistka na MKP simulace obráběcích strojů, tj. simulace pomocí numerické metody nazývané metoda konečných prvků (MKP). Praktické zkušenosti přenesla do výuky konstruování strojů a uplatnila i v celé řadě výzkumných projektů v oboru. </p> <p>V současnosti působí Václava Lašová také v Centru kompetence - Strojírenská výrobní technika Praha, kde se zabývá výzkumem možnosti uplatnění alternativních neželezných materiálů ve stavbě strojů. V úzké spolupráci s firmou Škoda Machine Tool, a.s., Plzeň se spolu se svými doktorandy účastní vývoje unikátního multifunkčního stroje.</p><p><br></p> <p>Proděkan pro strategii a rozvoj Fakulty ekonomické ZČU<b> prof. Ing. Emil Vacík, Ph.D.</b> byl jmenován na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze pro obor Podniková ekonomika a management.</p> <p>Na Fakultě ekonomické ZČU působí Emil Vacík už od doby jejího vzniku v Plzni, nejprve jako externí pracovník, od roku 2004 na plný úvazek. Jeho pracovištěm byla nejprve katedra inovací a projektů (později katedra podnikové ekonomiky a managementu), v současnosti působí na katedře financí a účetnictví.</p> <p>Věnuje se především takovým oblastem, jako jsou strategické řízení firem, sledování firemní výkonnosti, nové přístupy k projektovému řízení ve firmách a řízení rizik. Při svém akademickém a pedagogickém působení se opírá o předchozí praxi v managementech různých podnikatelských subjektů. Své znalosti uplatňuje i při odborné spolupráci s jinými vysokými školami obdobného zaměření (Vysoká škola ekonomická v Praze, Masarykův ústav vyšších studií v Praze, Technická univerzita v Liberci, Ostbayerische Technische Hochshule Amberg – Weiden). V současné době se intenzivně zabývá problematikou připravenosti firem pro vstup do epochy Společnost 4.0.<b>&nbsp;</b></p><p><b><br></b></p> <p><b>Prof. </b>&nbsp;<b>MUDr.</b> <b>Samuel VOKURKA</b><b>, Ph.D.</b> byl jmenován na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy pro obor Vnitřní nemoci. </p> Samuel Vokurka působí na katedře ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií, dále na Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy a jeho pracovištěm je rovněž Fakultní nemocnice Plzeň, kde je momentálně lékařem na lůžkovém oddělení ORAD – Onkologické a radioterapeutické kliniky. V minulosti stál v čele správní rady Nadace pro transplantaci kostní dřeně a hovořilo se o něm jako o následovníkovi jeho učitele Vladimíra Kozy, zakladatele této nadace. Wed, 19 Dec 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1837.html 2018-12-19T23:00:00Z Dvě součásti ZČU získaly HR Award https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1826.html <p>Fakulta elektrotechnická a výzkumné centrum NTC získaly prestižní ocenění Evropské komise HR Award. To vyjadřuje, že vytvářejí kvalitní podmínky pro vědecké pracovníky a v této oblasti budou podnikat kroky pro další zlepšování. </p> <p><b>HR Excellence in Research</b>, <b>zkráceně HR Award</b> - značka, která sděluje, že daná organizace vytváří vědeckým pracovníkům ve všech ohledech příznivé podmínky. Svoboda bádání, kariérní rozvoj, nediskriminační prostředí, transparentní postup při přijímání vědeckých pracovníků, hodnocení výkonnosti, poskytování podmínek pro work-life balance, to je jen několik dílčích faktorů, které jsou pro udělení HR Award důležité. </p> <p><i>&nbsp;„Získáním HR Award se Západočeská univerzita řadí mezi špičkové instituce, které v oblasti péče o zaměstnance dodržují vysoké evropské standardy,“ </i>komentuje ocenění<i> </i>rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček. Plzeňská univerzita se tak stává součástí skupiny institucí, které jsou vyhledávané českými i zahraničními vědeckými pracovníky. „<i>Je to garance, že jsme důvěryhodným zaměstnavatelem a budeme se v tomto směru dále rozvíjet,“ </i>dodává. </p> <p>Oceněním udělovaným Evropskou komisí se na Západočeské univerzitě mohou čerstvě pochlubit <b>výzkumné centrum NTC </b>(Nové technologie – výzkumné centrum) a <b>Fakulta elektrotechnická s výzkumným centrem RICE</b> (Regionální inovační centrum elektrotechniky).&nbsp; </p> <p>Ty se v listopadu 2017 přihlásily k principům zakotveným v <b>Evropské chartě pro výzkumné pracovníky</b> a v <b>Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků</b>. Od té doby intenzivně pracovaly na analýze potřeb a s ním spojeným akčním plánem. Oba dva dokumenty v říjnu letošního roku odeslaly hodnotitelům nominovaným Evropskou komisí, kteří posoudili jejich formální a obsahovou kvalitu. </p> <p>Během celého roku se členové pracovní skupiny účastnili workshopů a prezentací na téma péče o lidské zdroje ve vědě a výzkumu, organizovaných v ČR i zahraniční. Setkávali se s hodnotiteli, zástupci institucí, které prestižní titul již získaly, představiteli Evropské komise a kolegy z ČR, jejichž instituce o HR Award usilují také.</p> <p>Získáním HR Award se součásti zavazují dodržovat strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers) vycházející z Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.</p> <p><i>"Získání ocenění HR Excellence in Research je známkou kvality, ale je i velkým závazkem pro neustálý rozvoj a vytváření příznivých podmínek pro všechny členy týmu NTC,"</i> konstatuje Petr Kavalíř, který tyto aktivity na NTC zaštiťuje.</p> <p><i>„Díky HR Award můžeme využívat výhodnější podmínky pro čerpání grantů z národních projektů Technologické agentury ČR,“ </i>uvádí jednu z výhod certifikace Petr Netolický, koordinátor HR Award na Fakultě elektrotechnické. V rámci národních projektů bonifikuje Technologická agentura ČR takto oceněné instituce a uznává jim vyšší nároky na režijní náklady. Výhody přináší HR Award i u evropských projektů, kde se například v programu Horizont 2020 posuzuje i kvalita řízení a péče o lidské zdroje.</p> <p><i>&nbsp;„Uděláme vše pro to, aby se nositelem známky HR Award stala celá Západočeská univerzita. Myslím si, že k tomu máme dobře nakročeno</i>,“ říká rektor ZČU Miroslav Holeček. Upozorňuje, že zatímco v západní Evropě jsou nositeli HR Award stovky výzkumných organizací a univerzit, ve východní části Evropy se její udělování teprve rozbíhá. </p> Wed, 12 Dec 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1826.html 2018-12-12T23:00:00Z Spolupráce s ukrajinskými univerzitami bude pokračovat https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1831.html <p>Zástupci čtyř ukrajinských univerzit navštívili od 10. do 13. prosince Západočeskou univerzitu. Čtyřdenní návštěva byla zakončením dvouletého projektu České rozvojové agentury. Česko-ukrajinská univerzitní spolupráce však bude pokračovat. </p> <p>Národní technická univerzita - Charkovského polytechnický institut, Národní polytechnická univerzita v Oděse, Státní univerzita v Sumy a Národní technický institut ve Vinici – to jsou ukrajinské univerzity, jejichž zástupci v prosinci navštívili Západočeskou univerzitu. </p> <p>Všech pět institucí spojuje česko-ukrajinský projekt „Rozvoj mezinárodní spolupráce s ukrajinskými institucemi terciálního vzdělávání v oblasti energetiky a dopravy“, který právě končí. Oboustranně prospěšná spolupráce, která se zatím uskutečňovala formou kulatých stolů, přednášek odborníků z Fakulty strojní na všech čtyřech ukrajinských univerzitách a krátkodobých stáží ukrajinských studentů na ZČU, by však měla pokračovat.</p> <p><i>„V současné době hledáme jednak nová grantová schémata a také cesty ke společným studijním programům double degree,“</i> uvádí děkan Fakulty strojní Milan Edl nejdůležitější cíle dalšího období. Spolupráce by se podle něj měla odehrávat i formou oboustranných mobilit studentů i zaměstnanců a na poli vědy a výzkumu.</p> <p><i>„Technické vzdělání má na Západočeské univerzitě dlouhou tradici, naše fakulty úzce spolupracují s průmyslovými podniky,“ </i>řekl rektor ZČU Miroslav Holeček ukrajinským kolegům. <i>„Základy jsou na obou stranách velmi dobré a</i> <i>mě těší, že probíhají intenzivní rozhovory o další spolupráci,“ </i>uvedl. </p> <p>Členové ukrajinské delegace absolvovali na ZČU dvě jednání se zástupci všech tří technických fakult ZČU a výzkumného centra NTC a navštívili všechna čtyři výzkumná centra ZČU, tedy NTC, RICE, RTI i NTIS.</p> Wed, 12 Dec 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1831.html 2018-12-12T23:00:00Z Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara a Biskupství plzeňské uzavřely memorandum https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1829.html Obě instituce spolupracují už dlouho, memorandum jejich partnerství potvrzuje a má ho posílit. <p><b></b>Memorandum o spolupráci stvrdili svým podpisem děkan Sutnarky <b>Josef Mištera</b> a biskup <b>Tomáš Holub</b>. Slavnostní akt se odehrál v úterý 11. prosince v podvečer <b>v kostele sv. Jana Nepomuckého na Chodském náměstí</b> v Plzni. Součástí ceremoniálu byla scénická projekce studia Multilab, vedeného Janem Morávkem a Lukášem Kellnerem.<b></b></p> <p><i>„Náš zájem o duchovní témata trvá řadu let. Tímto memorandem tedy nezahajujeme nějakou novou cestu, ale spíše potvrzujeme něco, co úspěšně funguje a co chceme posílit a akcentovat,“</i> řekl děkan Josef Mištera. <i>„Instituce, které působí tak říkajíc na duchovním poli, kultivují společnost, vztahy a prostor, v němž žijeme, by spolupracovat měly,“</i> vyjádřil své přesvědčení.</p> <p><i>„V memorandu se snoubí tradice, kterou reprezentuje církev, s kreativitou, kterou zastupuje fakulta,“ </i>uvedl biskup Tomáš Holub. <i>„Přál bych si, aby podepsání společného memoranda představovalo naši společnou cestu při hledání toho, co znamená být kreativní a zároveň zakotvený v tradičních hodnotách,“</i> řekl plzeňský biskup.</p> <p>Jedním z nejvýznamnějších počinů Sutnarky na tomto poli je projekt <b><i>Zaniklé a ohrožené kostely</i></b>, který probíhá už od roku 2013 a jehož cílem je vyznačit někdejší centra duchovního života lidí a místa jejich pravidelných setkávání vzájemného a setkávání s Bohem a formou landartu či site specific vdechnout těmto místům nový život. Projekt má v plzeňském regionu své pevné místo a nadále se rozvíjí. Jeho součástí jsou například dnes už velmi dobře známé figury věřících v kostele sv. Jiří v Lukové nedaleko Manětína vytvořené Jakubem Hadravou a další realizace.</p> <p>Na tento projekt navázala spolupráce týkající se restaurování převážně religiózních památek. Fakulta designu a umění totiž provádí <b>digitalizaci církevních staveb v majetku biskupství</b>, konkrétně kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích a jezuitského kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce v Klatovech. Tímto způsobem dokumentuje jejich opravy a rekonstrukce a pomáhá tak zachytit jejich předešlý i budoucí stav. Projekt má přispět i k zatraktivnění těchto duchovních staveb pro návštěvníky.</p> <p>Na Sutnarce také vznikla <b>řada knih s duchovní tematikou</b>. Jednou z připravovaných je kniha o kardinálu Josefu Beranovi.</p> Tue, 11 Dec 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1829.html 2018-12-11T23:00:00Z