Nabídka studia

Geomatika

Zpět

Popis

Geomatika je věda zabývající se sběrem, ukládáním, analýzou a vizualizací prostorově lokalizovaných dat. S geomatikou se prolíná a souvisí celá řada vědních disciplín, jakými jsou například geodézie, fotogrammetrie, dálkový průzkum Země, databázové a geografické informační systémy (GIS), kartografie a další. Jedná se o kombinaci širokých teoretických základů a praktické činnosti s použitím nejnovější techniky.
Podrobnější informace a pokyny k podání přihlášky jsou uvedeny na stránkách fakulty v části přijímací řízení.

Co se naučím

Naučíte se principy všech výše zmíněných oblastí geomatiky a příbuzných věd. Budete schopni samostatného sběru prostorových dat, ať už pomocí klasických geodetických metod tak i moderních geodetických metod (laserové skenování, GNSS atd.) Dokážete prostorová data vhodně uložit v optimálních datových modelech v databázovém prostředí a analyzovat je pomocí moderních GIS metod. Zároveň se naučíte i tato data správně vizualizovat pomocí vhodných kartografických principů.

Jak se uplatním

Vystudujete-li navazující obor Geomatika, dobře se uplatníte v oblasti geodézie a katastru nemovitostí, můžete se zabývat databázovými a geografickými informačními systémy a to nejen v soukromé praxi, ale i ve státní sféře. Již v průběhu studia se můžete podílet na řešení českých i evropských vědeckých projektů (v minulosti šlo např. o projekty OpenTransportNet, Peregrinus Silva Bohemica či DataBio). Po absolvování studia, získání požadované praxe a složení odborné zkoušky můžete získat oprávnění k ověřování výsledků zeměměřických činností – Úředně oprávněný zeměměřický inženýr (ÚOZI). Pokud Vás geomatika zaujme, můžete pokračovat ve studiu v doktorském studijním programu Geomatika.