Antisemitismus

Kroužek pro studium soudobého rasismu a antisemitismu

 

Antropologie

Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu - CAAT

 

Archeologie

Archeologická teorie a metoda

Prostorová a krajinná archeologie

Výzkum materiální kultury

Výzkum novověku a doby moderní

Výzkum stavebního prostředí

 

Biologie

Dopady environmentálních změn na biotu

 

Blízký východ a Afrika

Centrum Afrických studií

Klínopisná studia

Současný Blízký východ

 

Datové technologie

Datové a softwarové inženýrství

Medicínská informatika a neuroinformatika

Řečové a obrazové technologie

 

Doprava

Akustika

Biomechanické modely

Elektronika a testování

Modelování komplexních úloh technických systémů

Pokročilé materiály

Výkonová elektronika a pohony

Výzkum a vývoj moderních konstrukcí vozidel včetně jejich pohonných systémů

 

Ekonomické vědy

Aplikace kvantitativních metod v ekonomických disciplínách

Ekonomická a regionální geografie

Finance a udržitelný rozvoj z pohledu teorie a praxe

Výzkumný a odborně specializovaný finančně právní tým

 

Elektromobilita

Modelování komplexních úloh technických systémů

Pokročilé materiály

Výkonová elektronika a pohony

 

Elektronika

Akustika

Diagnostika a zkušebnictví v elektrotechnice

Elektrotechnická laboratoř

Elektromagnetická kompatibilita

Elektronika a testování

Materiálový výzkum - organická elektronika, inteligentní senzory, multisenzorové systémy

Řízení průmyslových systémů v elektrotechnice

Telekomunikace

 

Elektrotechnika

Akustika

Diagnostika a zkušebnictví v elektrotechnice

Diagnostika vysokonapěťových zařízení

Elektrotechnická laboratoř

Elektromagnetická kompatibilita

Elektrotepelné procesy v elektrotechnice

Energetika a průmyslové systémy - elektrická energie a teplo

Matematicko-fyzikální modelování a výpočty v elektrotechnice

Materiálový výzkum - organická elektronika, inteligentní senzory, multisenzorové systémy

Řízení průmyslových systémů v elektrotechnice

Výkonová elektronika a pohony

Výroba elektrické energie

 

Energetika

Diagnostika a zkušebnictví v elektrotechnice

Diagnostika vysokonapěťových zařízení

Elektrotepelné procesy v elektrotechnice

Energetika a průmyslové systémy - elektrická energie a teplo

Inženýrství elektrochemických procesů

Jaderný palivový cyklus (JPC)

Modelování komplexních úloh technických systémů

Monitorovací a diagnostické systémy

Pokročilé materiály

Řízení průmyslových systémů v elektrotechnice

Stavba energetických zařízení

Technologické experimentální okruhy (TEO)

Výroba elektrické energie

 

Evropská unie

Měnící se EU - suverenita a převzetí pravomocí

Veřejné politiky Evropské unie

 

Filologie

Britská identita v historické, sociální, kulturní a literární perspektivě

Česko-německé vztahy v souvislostech filologických a kulturně-historických

 

Filozofie a dějiny vědy

Výzkumné centrum pro teorii a dějiny vědy a techniky

 

Geoinformatika

Geofyzikální modely a geoinformatické technologie

 

Geologie

Kvartérní glacigenní geologie a geomorfologie

 

Historie

Dějiny Československa a střední Evropy

Dějiny Dálného východu

Doba předbřeznová

Právní dějiny

Společensko-kulturní vývoj západočeských měst v novověku

Stát, náboženství a právo

 

IT

Bioinženýrské technologie a modely

Datové a softwarové inženýrství

Geofyzikální modely a geoinformatické technologie

Medicínská informatika a neuroinformatika

Monitorovací a diagnostické systémy

Počítačová grafika a vizualizace dat

Řečové a obrazové technologie

Zpracování přirozeného jazyka

 

Kinatropologie

Výzkumný tým úrovně pohybové aktivity ve vztahu k motorickým a kognitivním funkcím člověka

 

Literální věda - komparatistika

Forschungsgruppe Imagologie - Výzkumný tým imagologie

 

Matematika

Matematické modelování

Modelování pomocí nelineárních obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic,studium dynamických systémů

Moderní metody geometrického modelování a jejich aplikace

Počítačová grafika a vizualizace dat

Počítačové a numerické modelování a simulace

Statistika a finance

Struktury a metody diskrétní matematiky

 

Materiály

Infračervené technologie

Inženýrství elektrochemických procesů

Materiálové zkušebnictví a expertízy strojních součástí pro průmyslovou sféru

Materiálový výzkum (MAT)

Materiálový výzkum - organická elektronika, inteligentní senzory, multisenzorové systémy

Materiály pro regenerativní medicínu

Modelování mechanických systémů

Nanostrukturní tenkovrstvé materiály

Pokročilé materiály

Výzkum a vývoj obráběcích technologií, výroba s využitím additivních technologií

Výzkum a vývoj svarových spojů progresivních materiálů s využitím moderních technologií svařování

Výzkum a vývoj tvářecích technologií

Výzkum a vývoj tvářecích technologií a nových materiálů

 

Mechanika

Modelování komplexních úloh technických systémů

 

Mechanika tekutin

Metody experimentálního výzkumu

Vibrace a akustika

 

Měření a testování

Infračervené technologie

 

Mezinárodní vztahy

Česko-německé vztahy v souvislostech filologických a kulturně-historických

Měnící se EU - suverenita a převzetí pravomocí

Veřejné politiky Evropské unie

 

Migrace a integrace

Migrace a integrace v bavorsko-českém příhraničním regionu: analýza,strategie spolupráce a řešení

 

Modelování

Biomechanické modely

Energetika a průmyslové systémy - elektrická energie a teplo

Geofyzikální modely a geoinformatické technologie

Matematické modelování

Matematicko-fyzikální modelování a výpočty v elektrotechnice

Modelování komplexních úloh technických systémů

Modelování mechanických systémů

Modelování pomocí nelineárních obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic,studium dynamických systémů

Moderní metody geometrického modelování a jejich aplikace

Počítačové a numerické modelování a simulace

Statistika a finance

Struktury a metody diskrétní matematiky

 

paleobiologie

Dopady environmentálních změn na biotu

 

Pedagogická psychologie

Dítě s epilepsií v prostředí školy

 

Pedagogika

Didaktický výzkum

Tvořivost a popularizace v technické výchově

Tým pro výzkum oborové didaktiky biologie

Tým pro výzkum oborové didaktiky fyziky

Tým pro výzkum oborové didaktiky geografie

Tým pro výzkum oborové didaktiky chemie

Tým pro výzkum oborových didaktik přírodních věd

 

Počítačová grafika

Počítačová grafika a vizualizace dat

 

Politologie

Centrum analýz regionálních politik

Instrumentální politizace dějin

Populism Lab

 

Právo

Civilní proces v moderní době

Měnící se EU - suverenita a převzetí pravomocí

Právnické elektronické slovníky a právní jazyk

Právní dějiny

Soukromé právo ve světle rekodifikace

Stát, náboženství a právo

Ústavní právo a vybrané otázky lidských práv

Výzkumný a odborně specializovaný finančně právní tým

 

Průmysl 4.0

Infračervené technologie

Výzkum a vývoj úloh průmyslového inženýrství v podmínkách digitálního podniku

 

Řízení systémů

Identifikace a rozhodování pro systémy s neurčitostí

Řídicí systémy strojů a procesů

Řízení průmyslových systémů v elektrotechnice

 

Sociologie

centrum pro Sociologický aplikovaný výzkum při katedře sociologie

Laboratoř experimentální sociologie

 

Softwarové inženýrství

Datové a softwarové inženýrství

 

Syntetická biologie

Bioinženýrské technologie a modely

 

Technologie

Infračervené technologie

Výzkum a vývoj obráběcích technologií, výroba s využitím additivních technologií

Výzkum a vývoj tvářecích technologií

Výzkum a vývoj tvářecích technologií a nových materiálů

Výzkum a vývoj úloh průmyslového inženýrství v podmínkách digitálního podniku

 

Umělá inteligence

Zpracování přirozeného jazyka

 

Výrobní stroje

Výzkum a vývoj konstrukce výrobních strojů s využitím podpory CAX

 

Zdravotnictví a medicína

Bioinženýrské technologie a modely

Biomechanické modely

Komunitní porodní asistence

Kvalita a bezpečí ošetřovatelské péče

Materiály pro regenerativní medicínu

Medicínská informatika a neuroinformatika

Rotační stabilita tíbie v různých posturálních situacích

VaV inteligentních komponent pokročilých technologií pro plzeňskou metropolitní oblast

 

Zpracování přirozeného jazyka

Právnické elektronické slovníky a právní jazyk

Zpracování přirozeného jazyka