Vědecká rada ZČU

Vědecká rada veřejné vysoké školy projednává například návrh strategického záměru, výroční zprávy či zprávy o vnitřním hodnocení kvality; schvaluje záměr předložit žádost o akreditaci studijních programů nebo institucionální akreditaci, žádost o akreditaci habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem apod.

Předsedou vědecké rady je rektor, který jmenuje a odvolává ostatní členy. Těmi jsou významní představitelé oborů, v nichž vysoká škola uskutečňuje vzdělávací a tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina členů nepochází z akademické obce této školy.

Předseda

prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

Interní členové

JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
prof. Ing. Ivo Doležel, CSc.
prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.
prof. Ing. Aleš Hamáček, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D.
prof. Dr. Ing. František Holešovský
prof. Ing. Milan Honner, Ph.D.
prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc.
doc. Ing. Luděk Hynčík, Ph.D.
prof. RNDr. Tomáš Kaiser, DSc.
prof. Ing. Jiří Křen, CSc.
doc. RNDr. Pavel Mentlík, PhD.

prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.
doc. ak. mal. Josef Mištera
prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný
prof. Ing. Josef Psutka,CSc.
prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc.
prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc.
prof. Ing. Václav Uruba, CSc.
prof. PhDr. Jan Váně, Ph.D.
prof. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc.

Externí členové

prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D. 
prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Antonín Kříž, IWE
prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Ph.D.
Ing. Václav Liška, CSc.
prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.
Ing. Stanislav Pospíšil, DrSc.

prof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc.           
Dr. Ing. Ladislav Sobotka
prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.
prof. JUDr. PhDr. mult. Michal Tomášek, DrSc.
prof. PhDr. Valerie Tóthová, Ph.D., R.N.
prof. Ing. Viktor Valouch, CSc.
prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D. Eng. h. c.
prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.