Vědecká rada ZČU

Vědecká rada veřejné vysoké školy projednává například návrh strategického záměru, výroční zprávy či zprávy o vnitřním hodnocení kvality; schvaluje záměr předložit žádost o akreditaci studijních programů nebo institucionální akreditaci, žádost o akreditaci habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem apod.

Předsedou vědecké rady je rektor, který jmenuje a odvolává ostatní členy. Těmi jsou významní představitelé oborů, v nichž vysoká škola uskutečňuje vzdělávací a tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina členů nepochází z akademické obce této školy.

Předseda

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Interní členové

prof. Ing. Ivo Doležel, CSc.
prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.
doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D.
prof. Dr. Ing. František Holešovský
prof. Ing. Milan Honner, Ph.D.
prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc.
doc. Ing. Luděk Hynčík, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.
prof. RNDr. Tomáš Kaiser, DSc.
prof. Ing. Jiří Křen, CSc.
prof. Dr. Ing. Antonín Kříž
prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.

doc. ak. mal. Josef Mištera
prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.
prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný
prof. Ing. Josef Psutka,CSc.
prof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc.           
prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc.
prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc.
prof. Ing. Václav Uruba, CSc.
prof. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc.
prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc., dr. h. c.

Externí členové

prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš
prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., dr. h. c.
prof. Dr. Zdeněk Kůs
prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Ph.D.
Ing. Václav Liška, CSc.
doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
Ing. Eduard Palíšek, Ph.D.,MBA

Ing. Stanislav Pospíšil, DrSc.
Dr. Ing. Ladislav Sobotka
prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc.
prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.
prof. PhDr. Valerie Tóthová, Ph.D., R.N.
prof. Ing. Viktor Valouch, CSc.
prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D. Eng. h. c.
prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.