Vědecká rada ZČU

Vědecká rada veřejné vysoké školy projednává například návrh strategického záměru, výroční zprávy či zprávy o vnitřním hodnocení kvality; schvaluje záměr předložit žádost o akreditaci studijních programů nebo institucionální akreditaci, žádost o akreditaci habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem apod.

Předsedou vědecké rady je rektor, který jmenuje a odvolává ostatní členy. Těmi jsou významní představitelé oborů, v nichž vysoká škola uskutečňuje vzdělávací a tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina členů nepochází z akademické obce této školy.

Předseda

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Interní členové

JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
prof. Ing. Ivo Doležel, CSc.
prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.
doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D.
prof. Dr. Ing. František Holešovský
prof. Ing. Milan Honner, Ph.D.
prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc.
doc. Ing. Luděk Hynčík, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.
prof. RNDr. Tomáš Kaiser, DSc.
prof. Ing. Jiří Křen, CSc.
prof. Dr. Ing. Antonín Kříž
doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.

prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.
doc. ak. mal. Josef Mištera
prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný
prof. Ing. Josef Psutka,CSc.
prof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc.           
prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc.
prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc.
prof. Ing. Václav Uruba, CSc.
prof. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc.
prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc., dr. h. c.

Externí členové

prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D. 
prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., dr. h. c.
prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Ph.D.
Ing. Václav Liška, CSc.
Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA
Ing. Stanislav Pospíšil, DrSc.

Dr. Ing. Ladislav Sobotka
prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.
prof. JUDr. PhDr. mult. Michal Tomášek, DrSc.
prof. PhDr. Valerie Tóthová, Ph.D., R.N.
prof. Ing. Viktor Valouch, CSc.
prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D. Eng. h. c.
prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.