Vědecká rada ZČU

Podle Statutu Západočeské univerzity v Plzni, ze dne 1. března 2017, článek 27:

Předsedou Vědecké rady ZČU (dále jen „vědecká rada”) je rektor, který jmenuje a odvolává ostatní členy vědecké rady v souladu se zákonem, přičemž přihlíží k zastoupení oblastí, které tvoří předmět činnosti ZČU a k oborům, v nichž má ZČU právo konat řízení ke jmenování profesorem

Předseda

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Interní členové

prof. Ing. Ivo Doležel, CSc.
prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.
doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D.
prof. Dr. Ing. František Holešovský
doc. Ing. Milan Honner, Ph.D.
prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc.
doc. Ing. Luděk Hynčík, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.
prof. RNDr. Tomáš Kaiser, DSc.
prof. Ing. Jiří Křen, CSc.
prof. Dr. Ing. Antonín Kříž
prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.

doc. ak. mal. Josef Mištera
prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.
prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
prof. Ing. Josef Psutka,CSc.
prof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc.           
prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc.
prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc.
prof. Ing. Václav Uruba, CSc.
prof. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc.
prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc., dr. h. c.

Externí členové

prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš
prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., dr. h. c.
prof. Dr. Zdeněk Kůs
prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Ph.D.
Ing. Václav Liška, CSc.
doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
Ing. Eduard Palíšek, Ph.D.,MBA

Ing. Stanislav Pospíšil, DrSc.
Dr. Ing. Ladislav Sobotka
prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc.
prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.
prof. PhDr. Valerie Tóthová, Ph.D., R.N.
prof. Ing. Viktor Valouch, CSc.
prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D. Eng. h. c.
prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.