Nabídka studia

Technická výchova se zaměřením na vzdělávání

Zpět

Popis

Při studiu tohoto programu si osvojíte řadu teoretických předmětů zaměřených na technické vzdělávání. Tyto předměty vám objasní principy a systémy techniky. Při studiu absolvujete také technická praktika.

Co se naučím

Budete se zabývat základy elektrotechniky a elektroniky, získáte znalosti z oblasti konstruktivní geometrie, materiálů a technologií, strojírenství, automatizace a kybernetiky, didaktických a informačních technologií. V rámci společného základu se budete zabývat také pedagogicko-psychologickou problematikou.

Jak se uplatním

Po úspěšném dokončení bakalářského programu budete velmi dobře připraveni ke studiu navazujícího studijního programu Učitelství technické výchovy pro základní školy.