Nabídka studia

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Zpět

Popis

V průběhu studia bakalářského studijního programu získáte základy vzdělání v lingvistických disciplínách a osvojíte si klíčové akademické dovednosti a interkulturní kompetence. Dosáhnete minimálně jazykové úrovně C1 podle Evropského referenčního rámce a budete schopni používat anglický jazyk plynule a spontánně v akademickém i mimoakademickém prostředí.

Co se naučím

V průběhu studia porozumíte lingvistickým, kulturním a obecně jazykovědným pojmům a metodám. Osvojíte si problematiku komunikace mezi anglofonními a dalšími kulturami a dozvíte se, jaké kulturní vztahy a strategie ovlivňují použití angličtiny jako globálního jazyka. Budete umět provést komplexní odbornou jazykovou analýzu psaného i mluveného textu. V rámci společného základu se budete zabývat také pedagogicko-psychologickou a didaktickou problematikou.

Jak se uplatním

Studium tohoto programu je předpokladem ke studiu navazujících magisterských programů Učitelství anglického jazyka pro základní i střední školy.