Nabídka studia

Historie se zaměřením na vzdělávání

Zpět

Popis

Při studiu tohoto programu si osvojíte základní otázky českých a obecných dějin, pomocných věd historických, historiografie a regionálních dějin. Zorientujete se v možnostech odborné a organizační práce v institucích a na pracovištích s orientací na historii.

Co se naučím

Dokážete charakterizovat jednotlivé etapy národních a obecných dějin z hlediska politického vývoje, kulturně-uměleckých hnutí a směrů a také z hlediska vývoje vědy a výrobních technologií. Prokážete znalost dílčích historických témat národních a obecných dějin na základě vnější i vnitřní analýzy, strukturujete historické děje v jejich dobových a logických souvislostech. Pochopíte hlavní směry české a světové historiografie.

Jak se uplatním

Po úspěšném dokončení bakalářského programu budete velmi dobře připraveni ke studiu navazujícího magisterského studijního programu Učitelství dějepisu pro základní školy, získáte však i kompetence k zastávání různých pozic ve státní správě a nejrůznějších institucích.