Nabídka studia

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Zpět

Popis

Při studiu daného programu si osvojíte základy teoretické i praktické oblasti obecné fyziky tak, abyste dokázali jednotlivé fyzikální pojmy spojovat s reálnými jevy ve svém okolí. Zorientujete se v mechanice, elektřině i magnetismu, nahlédnete do oblasti akustiky, optiky, astronomie, atomové nebo jaderné fyziky.

Co se naučím

Kromě teoretických předmětů z oblasti obecné fyziky vás jistě budou zajímat také předměty, které jsou zaměřeny na využití teoretických poznatků v praxi a na získání dovedností, jež následně uplatníte ve vlastní učitelské praxi. V rámci společného základu se budete zabývat také pedagogicko-psychologickou problematikou.

Jak se uplatním

Absolvování programu je předpokladem pro studium navazujícího magisterského programu Učitelství fyziky pro základní i střední školy.