Nabídka studia

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání

Zpět

Popis

Studium bakalářského programu je zaměřeno především na kinantropologií, pedagogiku a psychologii sportu. Naučíte se, jak naplánovat a zorganizovat výuku, jak organizovat sportovní akce i kurzovní výuku konkrétních sportů. Ovládnete specifika a zákonitosti vývoje dětí a mládeže, metody rozvoje pohybových schopností i principy osvojování a zdokonalování pohybových dovedností.

Co se naučím

V průběhu studia vás čekají teoretické i praktické předměty. V teorii se zaměříte zejména na kinantropologii, pedagogiku nebo psychologii sportu. Praktická část je zaměřena na získání dovedností, které následně uplatníte ve své sportovní profesi. Budete tvořit tréninkové plány. Součástí studia je také odborná praxe.

Jak se uplatním

Program je výbornou přípravou ke studiu navazujícího programu Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ a Učitelství tělesné výchovy pro SŠ. V praxi se uplatníte jako trenér, cvičitel nebo instruktor tělesné výchovy a sportu.