Nabídka studia

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání

Zpět

Popis

Cílem studia uvedeného programu je zvládnout základy jazykovědných, literárněvědných a literárněteoretických disciplín. Osvojíte si metody jazykovědné práce. Poznáte základní etapy vývoje českého jazyka, zvládnete metodologii literárněhistorické práce, pochopíte hlavní tendence současného literárního vývoje.

Co se naučím

Při studiu absolvujete základní teoretické předměty z oblasti jazykovědné (fonetika a fonologie, morfologie, lexikoleogie, syntax a stylistika) i literárněvědné (historie literatury, teorie literatury). Seznámíte se s vývojem českého jazyka. Součástí programu je absolvování bloku zaměřeného na oborovou didaktiku a pedagicko-psychologickou problematiku.

Jak se uplatním

Po úspěšném dokončení programu budete výborně připraveni ke studiu navazujících programu Učitelství českého jazyka pro ZŠ a SŠ, ale také ke studiu dalších filologických či kulturologických oborů. Zároveň se můžete uplatnit v praxi jako korektor v nakladatelských redakcích, v redakcích novin a časopisů, v rozhlase, televizi, v tiskových odděleních veřejných institucí, podniků a firem.