Nabídka studia

Informační systémy

Zpět

Popis

Baví vás počítače, ale nechcete trávit 8 hodin denně vyvíjením softwarových produktů? Láká vás ekonomie a management, ale netoužíte po manažerských pozicích? V tom případě tím pravým pro vás může být bakalářský studijní program Informační systémy, jehož cílem je poskytnout studentům komplexní bakalářské vzdělání v informatice s mírným přesahem do oblastí ekonomie a práva souvisejících s provozováním počítačových informačních systémů. Absolvent tohoto programu rozumí počítačovým informačním systémům na takové úrovni, že je schopen nejen je využívat, ale také analyzovat, navrhovat a udržovat. Podrobnější informace najdete na webu katedry informatiky výpočetní techniky. Další informace a pokyny k podání přihlášky jsou uvedeny na stránkách fakulty v části přijímací řízení.

Co se naučím

V průběhu studia si osvojíte znalosti základních tematických okruhů informatiky (algoritmizace a programování, databázové systémy a správa dat, informační systémy, počítačové sítě a komunikační technologie, bezpečnost v ICT, softwarové inženýrství a řízení projektů), souvisejících partií matematiky (pravděpodobnost a statistika) a souvisejících partií v oblasti ekonomie (mikroekonomie, podniková ekonomika) a oblasti práva (internetové a počítačové právo). Kromě toho získáte praktické dovednosti v oblasti zpracování dat a provádění statistické analýzy dat, správy databázových systémů a dále v oblasti navrhování, realizace a ověření modulů informačních systémů (nasazených v podnicích nebo ve veřejné správě).

Jak se uplatním

Studijní program je výbornou přípravou ke studiu navazujícího magisterského studijního programu Softwarové a informační systémy, případně navazujícího magisterského studijního programu Informatika a její specializace. Zároveň se však můžete hned uplatnit v praxi, a to téměř ve všech oblastech národního hospodářství, např. v softwarovém, automobilovém a strojním průmyslu, finančním sektoru nebo ve veřejné správě. Uplatníte se například jako analytik podnikových procesů a informačních systémů, správce aplikací, správce dat nebo ICT systémů, asistent vedoucího ICT projektu, asistent vedoucího podnikového ICT oddělení nebo jako obchodník s produkty a službami informačních a komunikačních technologií.