Nabídka studia

Softwarové inženýrství

Zpět

Popis

Baví vás informatika a nechcete se příliš rozptylovat jinými vědními obory? Toužíte po skutečném informatickém vzdělání? Chcete se naučit nejen programovat, ale také efektivně navrhovat, vytvářet, testovat a udržovat kvalitní a dlouhodobě funkční software? Právě pro vás máme bakalářský studijní program Softwarové inženýrství, kde se vám dostane komplexního bakalářského vzdělání v informatice s přesahem k vytváření a správě větších softwarových celků. Získáte teoretické znalosti, pochopíte základní informatické a matematické principy a vyzkoušíte si řadu praktických úloh, zvolit si můžete i praxi ve firmě. Získáte nadhled nad programovacími jazyky, zapojíte se do reálných softwarových projektů, vyzkoušíte si jejich životní cyklus a řízení a budete pracovat v týmu.
Podrobnější informace najdete na webu katedry informatiky a výpočetní techniky. Další informace a pokyny k podání přihlášky jsou uvedeny na stránkách fakulty v části přijímací řízení.

Co se naučím

Naučíte se nezbytné a zajímavé ze základních tématických oblastí informatiky a softwarového inženýrství (to jsou např. algoritmizace a programování, programovací jazyky, databázové a operační systémy, počítačové architektury a sítě, počítačová grafika, paralelní programování, umělá inteligence, modelování a návrh software, bezpečnost v IT, webové aplikace, programování IoT zařízení, uživatelská rozhraní, řízení softwarových projektů, používání kolaborativních nástrojů či testování software) a také souvisejících partií matematiky. Zejména ke konci studia si vyberete doplňující přírodovědně-technické či právně-ekonomické předměty, které vám usnadní vstup do širšího portfolia navazujících studijních programů. A protože dorozumívacím jazykem informatiky je angličtina, budeme vám ji předkládat i na odborné úrovni.

Jak se uplatním

V praxi se uplatníte ve všech organizacích zabývajících se specifikací, návrhem, vývojem, testováním, správou, údržbou a inovacemi softwarových systémů a jejich částí, a to převážně v pracovních rolích typických pro softwarové firmy a IT oddělení organizací, jako jsou vývojář, programátor, IT specialista, tester či správce ICT systémů. Můžete však také působit jako samostatní vývojáři, konzultanti či školitelé. Studijní program je zároveň výbornou přípravou ke studiu navazujícího magisterského studijního programu Softwarové a informační systémy.