Nabídka studia

Stavební inženýrství – pozemní stavby

Zpět

Popis

Pokud si vyberete bakalářský studijní program Stavební inženýrství – pozemní stavby, můžete počítat s tím, že v průběhu studia porozumíte stavbě jako celku, procesu jejího návrhu a začlenění do okolí. Naučíte se využívat tradičních i moderních konstrukčních systémů, stavebních materiálů a jejich stavebně-fyzikálních vlastností.
Podrobnější informace a pokyny k podání přihlášky jsou uvedeny na stránkách fakulty v části přijímací řízení.

Co se naučím

V průběhu studia se seznámíte se vším, co souvisí se stavbou. Pochopíte principy pro návrh konstrukcí a jejich částí dle všeobecně platných evropských norem, včetně specifických problémů souvisejících s volbou materiálu a typu konstrukčního systému. Osvojíte si kompletní proces výstavby a jeho organizační zajištění od přípravné fáze až po jednotlivé etapy řízení stavby.

Jak se uplatním

Po úspěšném dokončení studia můžete pokračovat ve studiu magisterského studijního programu Stavební inženýrství – moderní budovy, nebo se hned uplatnit v praxi.