Nabídka studia

Ortotika-protetika

Zpět

Popis

Cílem studia bakalářského studijního programu je výchova absolventa pro práci ortotika-protetika podle zák. č. 201/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který bude oprávněn v rámci léčebné a rehabilitační péče a na základě indikace lékaře navrhovat, zhotovovat a opravovat ortotické a protetické pomůcky v celém rozsahu oboru při samostatné práci v zdravotnických zařízeních, která se zabývají výrobou a aplikací individuálních i sériových zdravotnických prostředků. Absolvent bude rovnocenným členem rehabilitačního týmu specialistů.

Co se naučím

Naučíte se provádět v souladu s diagnózou lékaře, případně na základě indikace lékaře, pokud je stanovena, a na základě vlastních vyšetření optimální vybavení klienta ortotickou či protetickou pomůckou včetně edukace klienta, jeho rodinných příslušníků a ošetřovatelského personálu tak, aby bylo dosaženo co možná nejvyššího stupně funkční schopnosti a samostatnosti klienta. Budete umět vyrobit moderní protézy pro pacienty po amputaci dolní či horní končetiny a pomáhat jim vracet se do života. Vyrobit pomůcky pro lidi s pohybovými potížemi, cíleně jim pomáhat od bolestí a k návratu ke své práci, sportu, koníčkům. Budete pracovat s nejmodernějšími technologiemi a materiály.

Jak se uplatním

Po absolvování studia se uplatníte na odborných pracovištích zabývajících se výrobou a aplikací individuálních zdravotnických prostředků v ČR, v zahraničních firmách vyrábějících individuální zdravotnické prostředky, v kontrolních orgánech zdravotních pojišťoven, ve firmách vyrábějících sériové zdravotnické prostředky či ve výdejnách zdravotnických prostředků. Dále můžete najít uplatnění v institucích, které se věnují výchově ortotiků-protetiků a vědě a výzkumu v oboru.