Nabídka studia

Učitelství pro první stupeň základní školy

Zpět

Popis

V průběhu svého pětiletého studia se budete věnovat zejména pedagogicko-psychologické oblasti. Osvojíte si problematiku pedagogicko-psychologickou i oborovědidaktickou zaměřenou na věkovou kategorii žáků 1. stupně ZŠ. Naučíte se, jak vést a podporovat skupinu i jedince v procesu učení s respektem k individuálním zvláštnostem dětí.

Co se naučím

V průběhu studia absolvujete teoretické i praktické předměty, a to zejména v oblasti pedagogicko-psychologické propedeutiky. Kromě teoretických předmětů se můžete těšit na praktické hodiny, v nichž si sami vyzkoušíte přípravu a plánování výuky i to, jak žáky zaujmout. Do programu je zařazena také pedagogická praxe.

Jak se uplatním

Absolventi oboru se uplatní především jako učitelé na 1. stupni základních škol.