Nabídka studia

Učitelství biologie pro střední školy

Zpět

Popis

V průběhu studia se zaměříte na teoretické problémy současné biologie a její didaktiky. Proniknete do molekulární a buněčné biologie, biologie člověka a zorientujete se v různých laboratorních metodách. Kromě toho se naučíte získávat pomocí terénního nebo laboratorního výzkumu základní biologická data.

Co se naučím

Studium zahrnuje předměty orientované na biologii člověka, na molekulární a buněčnou biologii, ekologii a ochranu životního prostředí nebo evoluční a aplikovanou biologii. Součástí studijního plánu jsou předměty zaměřené na oborovou didaktiku a pedagogicko-psychologickou propedeutiku. Do programu je zařazena také pedagogická praxe.

Jak se uplatním

Absolventi se uplatní především jako učitelé biologie na středních školách. Jsou připraveni k dalšímu vzdělávání i k přímému vstupu do praxe.